Emeryci i renciści

Seniorzy podlegają obowiązkowi ubezpieczenia, który regulują specjalne przepisy: jest to ubezpieczenie zdrowotne emerytów i rencistów. Około 9,35 milionów emerytów i rencistów, czyli prawie 90% wszystkich emerytów i rencistów, jest objętych tym ubezpieczeniem. Kolejne 570 000 emerytów i rencistów posiada ubezpieczenie dobrowolne lub prywatne. Pozostaje jednak jeszcze 720 000 emerytów i rencistów, którzy nie należą do żadnego ustawowego ani prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wygląda Pańska sytuacja?

Bowiązkowe ubezpieczenie czy ubezpieczenie dobrowolne?

Po złożeniu wniosku o przejście na rentę/emeryturę pozostaje Państwu do załatwienia jeszcze kwestia obecnego wzgl. późniejszego ubezpieczenia jako emeryta/rencisty. Trzeba wiedzieć, że w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgnacyjnego należy rozróżniać pomiędzy emerytami/rencistami objętymi obowiązkowym ubezpieczeniem, a tymi, którzy posiadają ubezpieczenie dobrowolne.

Żeby zostać przyjętym do ubezpieczenia zdrowotnego emerytów i rencistów (KVdR) muszą Państwo spełniać warunek posiadania odpowiedniego okresu wcześniejszego ubezpieczenia.

Oznacza to, że w drugiej połowie swojego zawodowego życia do momentu złożenia wniosku o przejście na rentę/emeryturę musieli Państwo być w 90% członkiem ustawowej kasy chorych. Jest przy tym zupełnie nieistotne, czy byli Państwo członkiem kasy samodzielnie czy też w ramach ustawowego ubezpieczenia rodzinnego. Okresy ubezpieczenia we wcześniejszej instytucji właściwej ds. ubezpieczenia społecznego w nowych krajach związkowych również zostają zaliczone na poczet wymaganego okresu.

Jeżeli przez dłuższy czas nie byli Państwo członkiem ustawowej kasy chorych, nie spełniają Państwo warunków przyjęcia do KVdR. W takiej sytuacji mogą Państwo jednak ubezpieczyć się u nas dobrowolnie, jeżeli spełniają Państwo wymóg posiadania odpowiedniego okresu wcześniejszego ubezpieczenia. Istnieje jeszcze wiele różnych powodów, które uniemożliwiają ewentualne przystąpienie do KVdR:

  • Pomimo przyznania renty/emerytury nadal Państwo pracują i posiadają obowiązkowe ubezpieczenie z tytułu swojego zatrudnienia.
  • Wykonują Państwo samodzielną działalność gospodarczą.
  • Pełnią Państwo funkcję urzędniczą.
  • Zrezygnowali Państwo z ubezpieczenia zdrowotnego emerytów i rencistów w ciągu 3 miesięcy od daty rozpoczęcia obowiązku ubezpieczeniowego

Jeżeli są już Państwo członkiem naszej kasy, na wniosku o rentę/emeryturę prosimy wpisać VIACTIV. Dalszy przebieg jest już automatyczny i standardowy: ustalona składka jest ponoszona po połowie przez Państwo i instytucję właściwą ds. ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Państwa udział w składce jest potrącany bezpośrednio i przekazywany do naszej kasy.

Jeżeli pobierają już Państwo rentę/emeryturę, to oczywiście również mogą Państwo zostać członkiem naszej kasy.