Zasiłek chorobowy

Kasa VIACTIV wypłaci Państwu zasiłek chorobowy, jeżeli z powodu choroby nie będą Państwo mogli wykonywać pracy przez dłuższy czas. Zasiłek jest z reguły wypłacany począwszy od siódmego tygodnia od daty wystawienia pierwszego zwolnienia lekarskiego. Jeżeli choroba spowoduje u Państwa niezdolność do pracy, pracodawca wypłaca zazwyczaj Państwa wynagrodzenie przez okres do sześciu tygodni.

Jeżeli zwolnienie lekarskie trwa dłużej, wypłacamy Państwu zasiłek chorobowy. Wysokość zasiłku chorobowego wynosi 70% ostatniego wynagrodzenia brutto do wysokości limitu obliczenia, ale nie może przekroczyć 90% Państwa wynagrodzenia netto.

Dodatkowo pokrywamy połowę Państwa składek, odprowadzanych od zasiłku chorobowego na ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz ubezpieczenie pielęgnacyjne. A także: w okresie pobierania zasiłku chorobowego nie muszą Państwo opłacać składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Nasza wskazówka dla Państwa: niektórzy pracodawcy wypłacają dodatek do zasiłku chorobowego, wyrównując w ten sposób różnicę w stosunku do wynagrodzenia netto pracownika. Proszę zapytać swojego pracodawcę, czy on również wypłaca taki dodatek