Dopłaty

Ustawodawca ustala jednolitą dla całych Niemiec wysokość dopłat. W przypadku wszystkich świadczeń od ubezpieczonych pobierana jest z reguły dopłata w wysokości równej 10% kosztów, jednakże co najmniej 5 euro i maksymalnie 10 euro. W przypadku świadczeń kosztujących poniżej 5 euro należy zapłacić całą rzeczywistą cenę. Dzieci i młodzież w wieku do 18-tego roku życia są zwolnieni z obowiązku uiszczania dopłat i udziałów własnych (wyjątki: koszty przejazdu, ortodoncja i uzupełnienia protetyczne).

Leki i opatrunki 10 % kosztów, min. 5 euro, maks. 10 euro
Koszty przejazdów i transportu 10 % ceny przejazdu, min. 5 euro, maks. 10 euro
Leczenie szpitalne, rehabilitacja szpitalna 10 euro dziennie
Opieka stacjonarna i rehabilitacja, ambulatoryjne świadczenia rehabilitacyjne 10 euro dziennie
Środki terapeutyczne (np. masaże, kąpiele) 10 % kosztów + 10 euro na każde zaordynowanie
Środki pomocnicze (np. środki związane z nietrzymaniem moczu) 10 % na opakowanie, maks. 10 euro/miesięcznie Domowa opieka pielęgniarska
Socjoterapia, pomoc domowa 10 % kosztów dziennie, min. 5 euro, maks. 10 euro + 10 euro za każde zaordynowanie

1) maksymalnie na 28 dni kalendarzowych.
2) przy pierwszym skorzystaniu bez skierowania. Brak dopłat za szczepienia i badania profilaktyczne.