Kontakt
Telefon
Chat
Wir freuen uns auf Ihren Anruf
0800 222 12 11 24/7 rund um die Uhr, kostenlos aus allen dt. Netzen Anrufen

Środki lecznicze


Środki lecznicze

Ergoterapia

Ergoterapia pomaga przy zaburzeniach ruchowych, organów zmysłu, psychicznych oraz zaburzeniach przewodzenia nerwowego na skutek chorób. Terapeuci stosują gry i zabawy, ćwiczenia ruchowe, warsztaty i techniki kreatywne. Ponadto pacjenci uzyskują pomoc w postaci, na przykład, ćwiczeń użytecznych w życiu codziennym, takich jak samodzielne ubieranie i rozbieranie bądź jedzenie nożem i widelcem.

Fizjoterapia

Fizjoterapia obejmuje, między innymi, masaże, gimnastykę rehabilitacyjną, inhalacje, kąpiele oraz terapię z zastosowaniem wysokich i niskich temperatur.

Terapia podologiczna

Jeżeli w wyniku cukrzycy wystąpiły u Państwa zmiany chorobowe stopy (zespół stopy cukrzycowej) należy rozważyć możliwość podjęcia terapii podologicznej. Nie stosując tej terapii mogą Państwo obawiać się trwałych powikłań w obrębie stóp, takie jak zapalenia i zakłócenia w procesie gojenia, powinni Państwo rozważyć zabiegi z zakresu pielęgnacji stóp.

Terapia foniatryczna, mowy i logopedyczna

Terapia foniatryczna polega na regulacji oddychania, głośności, artykulacji oraz procesów przełykania. Ma ona na celu poprawę bądź przywrócenie zdolności komunikacji. Terapia mowy wspiera artykulację i prędkość mówienia. Pozwala poprawić lub przywrócić mowę. Terapia logopedyczna ma na celu przywrócenie zrozumienia mowy oraz wypracowanie i utrzymanie głośnej mowy.

Kontakt
Telefon
Chat
Wir freuen uns auf Ihren Anruf
0800 222 12 11 24/7 rund um die Uhr, kostenlos aus allen dt. Netzen Anrufen