VIACTIV Krankenkasse
VIACTIV Krankenkasse

Środki lecznicze

Środki lecznicze

Ergoterapia

Ergoterapia pomaga przy zaburzeniach ruchowych, organów zmysłu, psychicznych oraz zaburzeniach przewodzenia nerwowego na skutek chorób. Terapeuci stosują gry i zabawy, ćwiczenia ruchowe, warsztaty i techniki kreatywne. Ponadto pacjenci uzyskują pomoc w postaci, na przykład, ćwiczeń użytecznych w życiu codziennym, takich jak samodzielne ubieranie i rozbieranie bądź jedzenie nożem i widelcem.

Fizjoterapia

Fizjoterapia obejmuje, między innymi, masaże, gimnastykę rehabilitacyjną, inhalacje, kąpiele oraz terapię z zastosowaniem wysokich i niskich temperatur.

Terapia podologiczna

Jeżeli w wyniku cukrzycy wystąpiły u Państwa zmiany chorobowe stopy (zespół stopy cukrzycowej) należy rozważyć możliwość podjęcia terapii podologicznej. Nie stosując tej terapii mogą Państwo obawiać się trwałych powikłań w obrębie stóp, takie jak zapalenia i zakłócenia w procesie gojenia, powinni Państwo rozważyć zabiegi z zakresu pielęgnacji stóp.

Terapia foniatryczna, mowy i logopedyczna

Terapia foniatryczna polega na regulacji oddychania, głośności, artykulacji oraz procesów przełykania. Ma ona na celu poprawę bądź przywrócenie zdolności komunikacji. Terapia mowy wspiera artykulację i prędkość mówienia. Pozwala poprawić lub przywrócić mowę. Terapia logopedyczna ma na celu przywrócenie zrozumienia mowy oraz wypracowanie i utrzymanie głośnej mowy.