Elektroniczna karta zdrowia (eGK)

Elektroniczna karta zdrowia (eGK) jest wprowadzana przez wszystkie kasy chorych i w przypadku osób ubezpieczonych w wieku powyżej 15 roku życia jest ona wyposażona w zdjęcie, ułatwiające lekarzowi identyfikację ubezpieczonego.

Na karcie eGK przechowywane są Państwa dane osobowe - imię i nazwisko, data urodzenia, płeć i adres. Ponadto na karcie przechowywane są dane dotyczące Państwa ubezpieczenia zdrowotnego, takie jak numer ubezpieczenia zdrowotnego i Państwa status ubezpieczeniowy.

Więcej informacji znajdą Państwo na następnych stronach.

Do wydania elektronicznej karty zdrowia potrzebne jest Państwa zdjęcie. Prosimy o dostarczenie do nas swojego zdjęcia!

Wgraj zdjęcie

Jeżeli Państwo, Państwa przyjaciele bądź znajomi posiadają smartfon lub cyfrowy aparat fotograficzny, prosimy o przesłanie swojego zdjęcia w postaci cyfrowej. Na naszej stronie internetowej przygotowaliśmy dla Państwa możliwość bezpłatnej wysyłki zdjęcia online.

Do dokonania zgłoszenia potrzebny jest tylko numer kasy chorych i numer Państwa ubezpieczenia oraz Państwa data urodzenia. Wystarczy kliknąć na "Wysyłka online" i załadować swoje zdjęcie.

Przejdź do wysyłki zdjęcia online.

Twoja eGK - dzisiaj i w przyszłości

Na obecnej karcie eGK zapisane są Państwa dane osobowe - imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, numer ubezpieczenia zdrowotnego i Państwa status ubezpieczeniowy. Ponadto na odwrocie karty eGK znajduje się europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EHIC). Zalety karty eGK są już dzisiaj następujące:

  • Dzięki zdjęciu nie ma wątpliwości, że to Państwo są osobą ubezpieczoną, co ogranicza możliwości nadużycia karty. 
  • Adnotacja brajlem ułatwia korzystanie z karty przez osoby niewidome i niedowidzące. 
  • Na odwrocie karty eGK znajduje się zintegrowana europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EHIC). 
  • Nowy czip zapewnia większe bezpieczeństwo Państwa danych ubezpieczeniowych i obsługuje zaplanowane nowe funkcje karty, takie jak, na przykład, zapisywanie na karcie Państwa danych w razie wypadku.

Przyszłe funkcje

W miarę rozbudowywania niemieckiego systemu opieki zdrowotnej będą mieć Państwo możliwość korzystania z dodatkowego potencjału karty eGK. W przyszłości karta eGK będzie mogła za Państwa zgodą zostać uzupełniona o dodatkowe funkcje:

  • zapisywanie Państwa danych w razie wypadku, takich jak grupa krwi i alergie 
  • dokumentacja przepisanych lekarstw
  • dostęp do elektronicznych akt pacjenta, zawierających zdiagnozowane schorzenia

Zarówno powyższe jak i kolejne możliwości zastosowania łączy jedna właściwość: To Państwo decydują, czy chcą z nich korzystać!

Czy otrzymam moje zdjęcie z powrotem?

Państwa zdjęcie zostanie zamienione na postać cyfrową na potrzeby sporządzenia elektronicznej karty zdrowia i będzie przechowywane w VIACTIV w formie zdjęcia cyfrowego. Umożliwi to ponowne wykorzystanie zdjęcia w razie ewentualnej utraty bądź kradzieży karty.

Po sporządzeniu karty zdrowia dostarczone przez Państwa zdjęcie zostanie zniszczone zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w związku z czym nie będzie mogło zostać odesłane. Prosimy o zrozumienie.