Studenti

Prilikom upisa na visoko učilište vrijedi pravilo: bez zdravstvenog osiguranja nema niti studentske iskaznice. Potvrdu za osiguranje izdat ćemo Vam trenutno. Morate samo znati koja vrsta osiguranja za Vas dolazi u obzir.

Obiteljsko osiguranje

Studenti do 25. godine mogu ostati zdravstveno osigurani preko svojih roditelja. U danom slučaju ovo se razdoblje produžuje služenjem vojnog roka odnosno civilnim služenjem.

Dodatna zarada: obiteljski osigurani studenti mogu dodatno zarađivati do 385 eura, a pri prijavi kao mini- joba čak i do 450 eura. Ako zarada premašuje ovaj iznos student se mora osigurati ili po studentskoj ili dobrovoljnoj osnovi.

Studentsko zdravstveno osiguranje

Doprinos s velikim popustom studentskog zdravstvenog osiguranja jedinstven je u cijeloj Njemačkoj i prema zakonu vrijedi od 25. do 30. rođendana. (maks. međutim do završetka 14. semestra). Ali i ovaj rok se zbog osobnih teških slučajeva (npr. rođenje djeteta, bolest, njega člana obitelji) može produžiti.

Dodatna zarada: tijekom ljetnog odmora može se raditi, koliko se želi – ne dospijevaju dodatni doprinosi za zdravstveno osiguranje. Tijekom studentske godine osiguranici koji su osigurani po studentskoj osnovi smiju raditi do 20 sati tjedno. 

 • Kratkotrajni pomoćni povremeni poslovi su načelu oslobođeni plaćanja osiguranja.
 • Kratkotrajno podrazumijeva najduže 2 mjeseca odnosno 50 radnih dana u kalendarskoj godini.
 • Čak i kod preuzimanja nekoliko vremenski ograničenih pomoćnih poslova na njih se ne uplaćuju doprinosi.

   Rad na poslovima koja se obavljaju isključivo tijekom semestralnih praznika općenito su oslobođeni obveze plaćanja doprinosa prema propisima o zdravstvenom osiguranju i osiguranju za njegu te prema Zakonu o poticanju zapošljavanja, čak ako oduzimaju i više od 20 sati tjedno.

   Kod mirovinskog osiguranja samo je kratkotrajno zaposlenje oslobođeno od obveze uplate doprinosa za osiguranje.

   Kratkotrajno zaposlenje je ograničeno na najdulje 2 mjeseca ili 50 radnih dana u kalendarskoj godini.

   Zapošljavanje do 2 mjeseca/ 50 radnih dana:

   • Oslobođeno od plaćanja doprinosa za osiguranje u:
   • zdravstveno osiguranje
   • osiguranje za njegu
   • mirovinsko osiguranja
   • poticanje zapošljavanja utvrđeno zakonom

   Zapošljavanje više od 2 mjeseca/ 50 radnih dana:

   • Oslobođeno od plaćanja doprinosa za osiguranje u:
   • zdravstveno osiguranju
   • osiguranje za njegu
   • poticanje zapošljavanje utvrđeno zakonom
   • Obvezno plaćanje osiguranja u:
   • mirovinsko osiguranje

   Poslovi bez vremenskog ograničenja su kod Zdravstvenog osiguranja i osiguranja za njegu te prema Zakonu o poticanju zapošljavanja oslobođeni od plaćanja doprinosa ako je pritom studiranje u prvom planu, što znači da se za obavljanje usputnih poslova ne smije utrošiti više od 20 sati tjedno.

   Kod mirovinskog osiguranja postoji oslobođenje od plaćanja doprinosa, ako mjesečna naknada za rad ne prelazi granicu od maksimalno 450,00 eura.

   Usputni poslovi do 20 sati tjedno

   Kod mjesečnih prihoda do 450,00 €:

   • Oslobođeno od plaćanja doprinosa za osiguranje u:
   • zdravstveno osiguranje
   • osiguranje za njegu
   • mirovinsko osiguranje
   • poticanje zapošljavanja utvrđeno zakonom

   Kod mjesečnog prihoda većeg od 450,01€:

   • Oslobođeno od plaćanja doprinosa za osiguranje u:
   • zdravstveno osiguranje
   • osiguranju za njegu
   • poticanje zapošljavanja utvrđeno zakonom
   • Obvezno osiguranje kod
   • mirovinskog osiguranja

   Usputni poslovi s više od 20 sati tjedno

   Kod mjesečnog prihoda do 450,00€

   • Oslobođeno od plaćanja doprinosa za osiguranje u:
   • zdravstveno osiguranje
   • osiguranje za njegu
   • mirovinsko osiguranje
   • poticanje zapošljavanja utvrđeno zakonom

   Kod mjesečnog prihoda više od 450,01 €:

   • Oslobođeno od plaćanja doprinosa za osiguranje u:
   • zdravstveno osiguranje
   • osiguranju za njegu
   • mirovinsko osiguranje
   • poticanje zapošljavanja utvrđeno zakonom

   Prvi je semestar pred vratima – a Vi ste apsolutno ili barem donekle dezorijentirani? Gotovo Vam se tresu koljena. Hoće li Vas studenti iz viših semestara izgurati? Jesu li profesori zločesti i grozni? Gdje su toaleti? I tu otkrivate listu provjere za studente prve godine. Polagano ponovno osjećate čvrsto tlo pod nogama. I konačno se možete ponovno smijati. Sve će biti dobro. .

   • Upis na veleučilište (početak semestra: 1. ožujka ili 1. rujna) ili sveučilište (početak semestra: 1. travnja ili 1. listopada). Pozor! Za to Vam je potrebna potvrda o osiguranju vašeg VIACTIV.
   • Podnošenje potvrde o statusu osiguranja nadležnom uredu BAföG (Savezni zakon o individualnom poticanju obrazovanja).
   • Zahtjev za oslobođenje od GEZ- odnosno TV-pristojbi
   • Korištenje specijalnih ponuda u gradskom prometu posebno namijenjenih studentima
   • Podnošenje potvrde o semestru kod svog VIACTIV
   • Osigurati pristupne podatke i iskaznice za knjižare i sveučilišnu mrežu.
   • U slučaju studentskog posla jednostavno i brzo zatražiti potvrdu o članstvu od svoje Bolesničke blagajne radi predočenja poslodavcu
   • Raspitati se o važnim terminima
   • Pribaviti popis predavanja
   • Izrada studentskog plana
   • Prijava na određena predavanja