Prvo zaposlenje ili promjena posla

Prvo zaposlenje

Od početka zasnivanja radnog odnosa za koji dobivate plaću morate se osigurati. Pritom imate mogućnost izbora između javnog i privatnog zdravstvenog osiguranja.

U obveznom zdravstveno osiguranje (gKV) doprinos se obračunava iz primanja te postoji jedinstvena stopa doprinosa od 15,5 % (dobrovoljni članovi bez prava na naknadu za bolovanje: 14,9 %). 
Nadalje je suosigurana obitelj bez obveze plaćanja doprinosa (ako zato postoje preduvjeti) te ne morate plaćati dodatke za rizik niti predujam za osiguranje. Čim se zaposlite možete se kod nas učlaniti. Svom poslodavcu samo navedite Fond zdravstvenog osiguranja odnosno Bolesničku blagajnu koju ste odabrali.

Promjena posla

Kod promjene posla klijent u pravilu ostaje član dosadašnje Bolesničke blagajne odnosno Fonda zdravstvenog osiguranja osim ako mu nije otkazao uz pridržavanje 18- mjesečnog obveznog roka.

Na početku klijent će novom poslodavcu predočiti potvrdu članstva svoje Bolesničke blagajne. Ako to ne učini u roku dva tjedna nakon početka zaposlenja, poslodavac je dužan posloprimca prijaviti kod Bolesničke blagajne odnosno Fonda zdravstvenog osiguranja kod kojeg je do tada bio osiguran. 

Princip solidarnosti

Doprinos kod obveznog zdravstvenog osiguranja utvrđuje se prema principu solidarnosti. To znači da se doprinos podešava prema financijskoj sposobnosti osiguranika koji uplaćuje određeni postotak od bruto prihoda. Osiguranik dobiva sve potrebne medicinske usluge, neovisno o tome u kojoj su visini uplaćivani doprinosi (načelo: jedan za sve svi za jednoga).