Οικιακή βοήθεια

Μερικές φορές, ωστόσο, δεν γίνονται  ακόμη ούτε και οι λίγες εργασίες σε μ ικρό οικοκυριό από μόνες τους. Εμείς σας προσφέρουμε βοήθεια!

Κατά κανόνα αναλαμβάνουμε εμείς τα έξοδά σας για μιαν οικιακή βοήθεια, εάν

  • λόγω ασθένειας δεν είναι δυνατή η διατήρηση του οικοκυριού και
  • στο οικοκυριό σας ζει ένα παιδί που είναι κάτω των 12 ετών ή ανάπηρο και έχει ανάγκη φροντίδας και
  • κανένα άλλο άτομο που ζει στο οικοκυριό, δεν μπορεί να το διατηρήσει.

Τα έξοδα τα καταβάλλουμε είτε άμεσα στην οργάνωση που προσφέρει την οικιακή βοήθεια, ή σας χορηγούμε αυτά τα έξοδα σε λογική έκταση. Μπορούμε επίσης να αναπληρώσουμε ένα μέρος των εξόδων και σε συγγενείς (οδοιπορικά και απώλεια μισθού).

Παρακαλώ επικοινωνήστε με μας, για να διευκρινίσετε, εάν μπορούμε να αναλάβουμε τα έξοδα για την οικιακή σας βοήθεια.