Οδοντίατρος και τεχνητά δόντια

Ανάμεσα στους συμβεβλημένους οδοντίατρους μπορείτε να επιλέξετε ελεύθερα. Στα έξοδα τεχνητών δοντιών συμμετέχουμε στην πρωτοβάθμια περίθαλψη με την εκ του νόμου προβλεπόμενη επιδότηση. Επιπλέον έξοδα (παραδείγματος χάριν για υψηλής αξίας κεραμικά υλικά επένδυσης) αναλαμβάνετε ο ίδιος.

Η επιδότησή μας αυξάνεται κατά 20 %, εάν κατά τα προηγούμενα 5 έτη κάνατε κανονικά, μία φορά το χρόνο (παιδιά και νέοι κάτω των 18 ετών: κάθε εξάμηνο), τον προληπτικό οδοντιατρικό έλεγχο. Αυτή αυξάνεται για ακόμη 10 % (επομένως, συνολικά 30 %), εάν μπορείτε να τεκμηριώσετε μια συνεχιζόμενη επί δεκαετίας πρόληψη.

Ορισμένα άτομα, όπως για παράδειγμα φοιτητές που λαμβάνουν παροχές σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο για την προώθηση της εκπαίδευσης (BAföG), και σε περίπτωση χαμηλού εισοδήματος βοηθάει η VIACTIV: Αναλαμβάνουμε τα έξοδα για την πρωτοβάθμια περίθαλψη κατά τις οδοντιατρικές προθέσεις στο ύψος του διπλάσιου της ενιαίας επιδότησης.

Πόσο υψηλή είναι η δική σας συμμετοχή στις δαπάνες, μπορείτε να υπολογίσετε άνετα στον υπολογιστή μας για τη συμμετοχή στις δαπάνες.