Φαρμακευτικά προϊόντα

Εάν σας γράψει ο γιατρός σας μια συνταγή ασφαλιστικού ταμείου για ένα ικανό προς συνταγογράφηση φάρμακο, αναλαμβάνουμε τα έξοδα εξ ολοκλήρου – εξαιρουμένης της εκ του νόμου προβλεπόμενης συμμετοχής σας στις δαπάνες. Στην VIACTIV απαλλάσσονται τα παιδιά και νέοι από την εκ του νόμου προβλεπόμενη συμμετοχή στις δαπάνες μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Για μερικά φαρμακευτικά προϊόντα προβλέπεται ένα κατ' αποκοπή ποσό. Εάν σας συνταγογραφήσει ο γιατρός σας φάρμακα που η τιμή τους υπερβαίνει αυτό το ποσό, τότε πληρώνετε μόνο τη διαφορά. Αλλά σχεδόν πάντα υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις χωρίς επιπλέον έξοδα. Ρωτήστε τον γιατρό σας.

Συμβάσεις έκπτωσης

Εξοικονομήσεις, από τις οποίες επωφελείται ο ασφαλισμένος

Από το 2003 επιτρέπεται στα ασφαλιστικά ταμεία να συνάπτουν συμβάσεις έκπτωσης με μεμονωμένους παρασκευαστές φαρμακευτικών προϊόντων.Σε αυτές τις συμβάσεις ένα ταμείο ασφάλισης ασθενείας και μια φαρμακευτική εταιρεία συμφωνούν μια μειωμένη τιμή για τα φάρμακά της.

Το φαρμακείο σας πρέπει να διαθέτει κατά προτίμηση φαρμακευτικά προϊόντα που έχουν έκπτωση.

Σημαντικό: Σε κάθε περίπτωση λαμβάνετε τη συνταγολογημένη από τον γιατρό δραστική ουσία, ανταλλάσσεται μόνο ο παρασκευαστής.

Εφόσον ο γιατρός σας θέλει από ιατρικούς λόγους να συνταγολογήσει ένα καθορισμένο φάρμακο (ενός καθορισμένου παρασκευαστή) χωρίς τη διαφορετικά προβλεπόμενη επιλογή φαρμάκου μέσω του φαρμακοποιού, σημειώνεται αυτό στη συνταγή. Κατά κανόνα μπορεί να επιλέξει το φαρμακείο μεταξύ τεσσάρων παρασκευασμάτων που έχουν έκπτωση. Εάν το φαρμακείο σας κατ' εξαίρεση δεν έχει διαθέσιμο κανένα παρασκεύασμα με έκπτωση, θα σας προμηθεύσει την απαιτούμενη ουσία γρήγορα ή θα σας δώσει ένα άλλο παρασκεύασμα.

Επομένως εξασφαλίζεται ο εφοδιασμός σας με το κατάλληλο φάρμακο ανά πάσα στιγμή.

Για να λάβουν μιαν άδεια διάθεσης στη Γερμανία, πρέπει να τεκμηριώνουν όλοι οι παρασκευαστές φαρμάκων την ποιότητα, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των φαρμάκων τους στο Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο για Φαρμακευτικά Προϊόντα και Ιατρικά Βοηθήματα. Άρα, το υψηλό ποιοτικό επίπεδο όλων των φαρμακευτικών προϊόντων είναι εγγυημένο.

Λοιπές πληροφορίες περί φαρμακευτικών προϊόντων

Πολλοί ασθενείς έχουν την ανάγκη φαρμάκων και στις διακοπές, τα οποία εμπίπτουν στη ρύθμιση νόμου για ναρκωτικές ουσίες. Σε περίπτωση που συνταγολογούνται τέτοια φάρμακα από έναν γιατρό, επιτρέπεται να τα έχετε μαζί σας ως προσωπική ανάγκη ταξιδίου.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία όπιου στο Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο για Φαρμακευτικά Προϊόντα και Ιατρικά Βοηθήματα (BfArM) εφιστά την προσοχή για το εξής: Για ταξίδια έως 30 ημέρες σε χώρες του Σένγκεν θα πρέπει να έχετε μαζί σας ένα συμπληρωμένο από γιατρό πιστοποιητικό. Μπορείτε να κατεβάσετε το αντίστοιχο έντυπο στην ιστοσελίδα www.bfarm.de.

Μπορείτε να προγραμματίσετε τις ανάγκες σας σε φάρμακα;

Σε πολλά φαρμακεία αποστολής φαρμάκων μπορείτε να παραγγείλετε τα φάρμακά σας άνετα και οικονομικά από το σπίτι. Ποιοτικοί έλεγχοι από φαρμακοποιούς και ειδικευμένο προσωπικό εξασφαλίζουν μια σίγουρη και απρόσκοπτη αποστολή των φαρμακευτικών προϊόντων σας.

Πρακτικό: το ιατρικό σας διαβατήριο

Έτσι διατηρείτε μια γενική εικόνα όλων των φαρμακευτικών προϊόντων που λαμβάνετε. Κατεβάστε το ιατρικό διαβατήριο στη γερμανική γλώσσα εδώ.

μορφή: PDF . μέγεθος: 142 kB