Επίδομα ασθενείας

Η VIACTIV σάς καταβάλλει επίδομα ασθενείας, όταν λόγω ασθένειας δεν μπορείτε να εργαστείτε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατά κανόνα, τότε, από την έβδομη εβδομάδα μετά το πρώτο πιστοποιητικό ασθενείας. Κανονικά, εάν αρρωστήσετε και είστε ανίκανος να εργαστείτε, ο εργοδότης σας συνεχίζει να σας πληρώνει το μισθό σας έως και έξι εβδομάδες.

Εάν ακολούθως εξακολουθήσετε να είστε άρρωστος, σας καταβάλλουμε επίδομα ασθενείας. Το επίδομα ασθενείας ανέρχεται σε 70% του τελευταίου, μικτού εισοδήματός σας έως το όριο υπολογισμού, το ανώτατο, όμως, 90% του καθαρού εισοδήματός σας.

Εκτός αυτού αναλαμβάνουμε το ήμισυ των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται από το επίδομα ασθενείας για την ασφάλιση συνταξιοδότησης, ανεργίας και φροντίδας. Και: Κατά τη διάρκεια που λαμβάνετε επίδομα ασθενείας, δεν χρειάζεται να πληρώνετε την ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Η υπόδειξή μας για σας: Μερικοί εργοδότες σας καταβάλλουν μιαν επιδότηση επί του επιδόματος ασθενείας και καλύπτουν έτσι τη διαφορά από την καθαρή αμοιβή. Ρωτήστε τον εργοδότη σας, εάν πληρώνει κι εκείνος την επιδότηση αυτή.