Οικογενειακή ασφάλιση

Η οικογένειά σας συνασφαλίζεται χωρίς επιπλέον εισφορά:

  • ο σύζυγος ή ο καταχωρημένος ομοφυλόφιλος σύντροφος που το εισόδημά του δεν υπερβαίνει τα 385 ευρώ ή 450 ευρώ (ελάχιστα απασχολούμενοι) ανά μήνα
  • που η έδρα κατοικίας του βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας
  • που δεν είναι ελεύθερος/η επαγγελματίας κατά κύρια απασχόληση
  • που δεν είναι αλλού δημόσια ασφαλισμένος/η
  • τέκνα έως τη συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας
  • τέκνα έως τη συμπλήρωση του 23ου έτους ηλικίας χωρίς δική τους θέση εργασίας
  • τέκνα έως τη συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας, εάν πραγματοποιούν ένα κοινωνικό ή οικολογικό έτος εθελοντικά ή βρίσκονται στη σχολική ή επαγγελματική εκπαίδευση.

Δεν ισχύει κανένα όριο ηλικίας για τέκνα που λόγω αναπηρίας αδυνατούν να μεριμνούν τα ίδια για τη διατροφή τους και η αναπηρία παρουσιάστηκε τον καιρό που ήταν το τέκνο οικογενειακά ασφαλισμένο. Ως τέκνα υπολογίζονται επίσης διατρεφόμενοι πρόγονοί και εγγόνια, τέκνα τού ομοφυλόφιλου συντρόφου, θετά τέκνα και παιδιά υπό κηδεμονία.

μορφή: PDF . μέγεθος: 158 kB