Άνεργοι

Ακόμη κι αν αυτή τη στιγμή είστε άνεργος και λαμβάνετε επίδομα ανεργίας ή διατροφή, είσαστε καλά σφαλισμένος σε μας.

Ως λήπτης επιδόματος ανεργίας I είστε ασφαλισμένος μέσω του ομοσπονδιακού ταμείου ανεργίας, ενώ ως λήπτης επιδόματος ανεργίας II είστε ασφαλισμένος μέσω του κέντρου εργασίας (Jobcenter) ή της εργατικής ένωσης. Αυτοί αναλαμβάνουν την ασφαλιστική εισφορά για ασθένεια και περίθαλψη. Σημαντικό είναι μόνο η κανονική δήλωση.
Στη διάθεσή σας είναι όλες οι παροχές, όμως μεταξύ ληπτών επιδόματος ανεργίας (ALG) I και ληπτών ALG II πρέπει κανείς να διαφοροποιεί: Ένας λήπτης ALG I έχει δικαίωμα επιδόματος ασθενείας, ενώ ένας λήπτης ALG II δεν έχει κανένα δικαίωμα (μειωμένο ποσοστό εισφοράς στο ΑΤ 14,9%).

Έχω πάλι μια θέση εργασίας. Τι συμβαίνει τώρα με την υπαγωγή μου;

Το Γραφείο Εργασίας σάς δηλώνει σε μας αυτομάτως. 

Προς κατάθεση στο νέο σας εργοδότη χρειάζεστε μια βεβαίωση υπαγωγής, ώστε να μπορεί αυτός να σας δηλώσει σε μας εκ νέου. Γι' αυτό αρκεί ένα τηλεφώνημά σας, στο οποίο μας γνωστοποιείτε, σε ποιον εργοδότη θα αρχίσετε. 
Με τα περαιτέρω ασχολούμαστε εμείς και αποστέλλουμε τη βεβαίωση υπαγωγής απευθείας στο νέο σας εργοδότη!