VIACTIV – Здраве за всяка житейска ситуация

Скоро започвате обучение, създали сте семейство или излизате в пенсия?  Или пък сменяте местоработата си?

За всяка ситуация важат определени правила по отношение на  здравната осигуровка, с които трябва да сте запознати.

В следващите страници сме описали за Вас всичко по достъпен начин. Защото смятаме, че разбирането и знанието са фактори, важни за личното спокойствие.

Първо работно място

Още в началото на трудовите Ви отношения срещу възнаграждение трябва да си направите осигуровка. При това можете да избирате между държавното и частното здравно осигуряване.
При държавното осигуряване вноската се изчислява според дохода и има единна вноска от 15,5 % (доброволни членове без право на болнични обезщетения – 14,9 %). 

Предимствата на доброволната държавна здравна осигуровка:

Вашето семейство е застраховано при нас безплатно:

При записване в университета важи следното – без здравна осигуровка няма студентска карта. Ние ще Ви издадем много бързо нужното за този случай удостоверение. Вие трябва само да знаете кой вид осигуровка е подходящ за вас.

За пенсионери има особено регулирана задължителна осигуровка – здравна осигуровка  за пенсионери (KVdR). Около 9,35 милиона пенсионери се числят към нея, това са почти 90 % от всички пенсионери. Още 570 000 пенсионери са доброволно или частно осигурени. Но въпреки това още 720 000 пенсионери не членуват нито в държавното, нито в частното здравно осигуряване. Как стоят нещата с тях?

Дори и в момента да сте безработен/а и получавате обезщетение за безработица или издръжка, при нас Вие сте добре осигурен/а.