Ортопедия на челюстта

В днешно време почти всяко второ дете или юноша имат нужда от ортопедично лечение на челюстта.

Ние можем да поемем 80 % от разходите за ортопедично лечение на челюстта, ако в началото посредством ортопедични индикакационни групи (KIG) се установи необходимост от такова и ако е налична категоризация от най-малко една степен на необходимост от лечение от 3 такива в индикационната група. След успешно приключване на лечението ние Ви възстановяваме 20 % от разходите от Вашия дял.

Ако на две или повече Ваши деца им се прилага ортопедично лечение на челюстта по едно и също време, ние Ви възстановяваме 90 % от разходите по лечението на всяко второ и следващо дете. Условието за това е децата да живеят в едно домакинство с Вас и да са здравно осигурени при нас.