Допълнително плащане

Допълнителните плащания са определени от законодателя еднакво за страната. По правило при всички услуги от осигурените се събира допълнително плащане в размер на 10 % от разходите, като минимумът е 5 евро, а максимумът 10 евро. Действителна цена под 5 евро се заплаща. Деца и юноши под 18 г. са освободени от допълнителни плащания (изключения: пътни разходи, челюстна ортопедия и изкуствени зъби).

Медикаменти и превързочни материали 10 % от стойността, мин. 5 евро, макс. 10 евро
Пътни и транспортни разходи 10 % от разходите, мин. 5 евро, макс. 10 евро
Болнично лечение, следболничен режим дневно 10 евро
Стационарна профилактика и рехабилитация, амбулаторна рехабилитация дневно 10 евро
Лечебни средства (напр. масажи, бани) 10 % от разходите + 10 евро на направление
Помощни средства (напр. инконтиненция) 10 % на опаковка, макс. 10 евро/месец, надомно болнично обгрижване
Социотерапия, помощ в домакинството дневно 10 % от разходите, мин. 5 евро, макс. 10 евро + 10 евро на направление

1) максимум за 28 календарни дни.
2) При първо ползване без направление. Без доплащания за имунизации и профилактични прегледи.