Ek Ödemeler

Ek ödemeleri yasama organı tüm federal bölge için standart olarak belirliyor. Genel itibariyle tüm hizmetlerde sigortalıya yapılan masrafların % 10'u oranında ancak en az 5 Euro en çok da 10 Euro olmak üzere ek ödeme yükleniyor. 5 Euro'nun altında olduğunda gerçek fiyat ödenir. Çocuklar ve 18 yaşın altında gençler ek ödemelerden ve kişisel katkı paylarından muaf tutuluyorlar (istisnalar: Yol masrafları, çene ortopedisi ve diş protezi)

İlaç ve Sargı Malzemeleri Masrafların % 10'u, en az 5 Euro, en çok 10 Euro
Yol ve Taşıma Masrafları Yolculuk ücretinin % 10'u, en az 5 Euro, en çok 10 Euro
Hastane Tedavisi, Takibi İyileşme Tedavisi günlük 10 Euro
Hastanede Tedbir ve Rehabilitasyon, Ambülant (hastaneye yatmadan)
Rehabilitasyon hizmetleri
günlük 10 Euro
Sağlık Yöntemleri (örn. Masajlar, Banyo Tedavileri) Masrafların % 10'u + reçete başına 10 Euro
Sağlık Gereçleri (örn. İnkontinans Malzemesi) Paket başına % 10, ayda en çok 10 Euro evde hasta bakımı ücreti
Sosyoterapi, Ev İşleri Yardımcısı günlük masrafların % 10'u, en az 5 Euro, en çok 10 Euro + reçete başına 10 Euro

1) en çok 28 takvim günü için.
2) ilk kez yararlanıldığında doktordan sevk kağıdı olmadan. Aşılar ve erken teşhisler için ek ödeme uygulaması geçerli değildir.