Emekliler

Yaşlılar için ayrıca özel düzenlenmiş bir sigorta zorunluluğu bulunmaktadır: Emeklilerin sağlık sigortası Yaklaşık 9,35 milyon emekli buraya üyedir, bu da tüm emeklileri yaklaşık % 90'ı oranındadır. 570.000 emekli ise gönüllü veya özel sigortalıdır. Ancak halen 720.000 emekli hiç bir yasal veya özel sağlık sigortasına üye değiller. Sizin durumunuz ne?

Zorunlu sigortalı emekli mi yoksa gönüllü sigortalı mı?

Emeklilik için başvurduktan sonra, şimdi artık veya daha sonra emekli olduktan sonra nasıl sigortalanmak gerektiği sorusu ortaya çıkıyor. Önemli olarak bilmeniz gereken, sağlık ve bakım sigortası için zorunlu sigortalı ve gönüllü sigortalı emekliler arasında ayrım yapılmaktadır.

Emeklilerin sağlık sigortasına (KVdR) kabul edilmeniz için belirli bir ön sigorta süresini doldurmuş olmanız gerekiyor.

Bu demektir ki, çalışma hayatınızın ikinci yarısından başlayarak emeklilik başvurusunda bulunduğunuz tarihe kadar olan süre içinde % 90 oranında bir yasal sigortada üye olmuş olmanız gerekiyor. Bağımsız üye olmanızın veya yasal aile sigortası üzerinden sigortalı olmanızın ayrımcı hiç bir önemi yoktur. Eski eyaletlerin sosyal sigorta kuruluşlarındaki sigorta süreleri de hesaba dahil edilyor.

Eğer uzun bir süre yasal bir emeklilik sigortasına üye değildiyseniz KVdR'nin ön koşullarını yerine getiremiyorsunuz. Bu durumda ön sigorta süresini yerine getirmiş olma şartı altında bizde emekli olarak gönüllü sigortalanma şansına sahipsiniz. KVdR'nin kavramadığı başka nedenlerde bulunmaktadır:

  • Emekli olmanıza rağmen çalışmaya devam ediyorsunuz ve işiniz üzerinden
  • bsp; zorunlu sigortalısınız.
  • Esas mesleğiniz dahilinde serbest meslekte çalışıyorsunuz.
  • Memur olarak çalışıyorsunuz.
  • Emeklilerin sağlık sigortasından sigorta zorunluluğunun başlamasından sonra 3 ay içinde 
  • bsp; muaf tutulmanızı sağladınız.

Eğer bizde üye iseniz emeklilik başvurunuza VIACTIV diye yazıyorsunuz. Bunun sonrasında her şey otomatik olarak ve alışılagelmiş şekilde devam ediyor: Hesaplanan aidat sizden ve emeklilik sigortası kurumundan yarı yarıya karşılanıyor. Sizin aidat payınız doğrudan kesilip bize aktarılıyor.

Eğer emeklilik maaşı alıyorsanız da yine de bize üye olabilirsiniz tabii ki.