Ubezpieczenie rodzinne

Państwa rodzina jest ubezpieczona wraz z Państwem w formie bezskładkowej: 

  • małżonek/małżonka wzgl. zarejestrowany partner tej samej płci, którego miesięczny dochód nie przekracza kwoty 385 euro bądź 450 euro (osoby zatrudnione w niższym wymiarze godzin pracy)
  • który ma miejsce zamieszkania w Niemczech
  • który nie prowadzi własnej działalności gospodarczej jako swojej głównej działalności zawodowej
  • który nie posiada innego ubezpieczenia ustawowego
  • dzieci do ukończenia 18-tego roku życia
  • dzieci w wieku do 23-ego roku życia, które nie mają własnej pracy
  • dzieci w wieku do 25-ego roku życia, które odbywają dobrowolny rok pracy socjalnej bądź ekologicznej lub które są w trakcie edukacji szkolnej lub kształcenia zawodowego.

Nie istnieją żadne ograniczenia wiekowe w przypadku dzieci, które z powodu upośledzenia nie są w stanie utrzymywać się samodzielnie, a upośledzenie istniało, kiedy dziecko było objęte ubezpieczeniem rodzinnym. Do tego rodzaju dzieci zaliczają się również pozostające głównie na utrzymaniu ubezpieczonego dzieci przybrane i wnuki, dzieci zarejestrowanego partnera tej samej płci, dzieci zaadoptowane oraz dzieci przyjęte w ramach rodziny zastępczej.

Wniosek o objęcie ubezpieczeniem rodzinnym mogą Państwo pobrać tutaj.