Studenci

W przypadku immatrykulacji na uczelni wyższej obowiązują następujące zasady: osoby nieposiadające ubezpieczenia zdrowotnego nie otrzymają legitymacji studenckiej. Wypiszemy Państwu odpowiednie potwierdzenie w ciągu sekundy. Musicie jedynie wiedzieć, jaki rodzaj ubezpieczenia wchodzi w rachubę w Waszym przypadku:

Ubezpieczenie rodzinne
Studenci w wieku poniżej 25 lat mogą pozostać ubezpieczeni poprzez swoich rodziców. Ten limit wiekowy ulega ewentualnie wydłużeniu w przypadku odbywania służby wojskowej lub cywilnej.

Dodatkowy dochód: studenci objęci ubezpieczeniem rodzinnym mogą uzyskiwać dodatkowy dochód w wysokości do 385 euro, a w przypadku zgłoszenia jako "minijob" (forma zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin) nawet do 450 euro. Jeżeli uzyskiwane dochody przekroczą powyższe kwoty, student musi jednak ubezpieczyć się samodzielnie w ramach ubezpieczenia studenckiego lub dobrowolnego.

Studenckie ubezpieczenie zdrowotne
Znacznie obniżona składka studenckiego ubezpieczenia zdrowotnego jest jednolita w całych Niemczech i zgodnie z ustawą dotyczy osób w wieku od 25 do 30-tego roku życia (jednakże maksymalnie do momentu ukończenia czternastego semestru wydziałowego). Również ten limit wiekowy może zostać wydłużony z uwagi na trudną sytuację osobistą (np. urodzenie dziecka, choroba, opieka na członkami rodziny).

Dodatkowy dochód: W czasie przerwy semestralnej i wakacji student może pracować bez ograniczeń – nie powoduje to powstania obowiązku zapłaty żadnych dodatkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne. W okresie zajęć osoby z ubezpieczeniem studenckim mogą pracować w wymiarze do 20 godzin tygodniowo.

 • Krótkotrwatego prace dorywcze nie podlegają zasadniczo obowiązkowi odprowadzania składek na ubezpieczenie.
 • Krótkotrwale prace oznaczają prace trwające maksymalnie 2 miesiące lub 50 dni roboczych w roku kalendarzowym.
 • Również w sytuacji podjęcia kilku prac dorywczych na czas określony pozostają one bezskładkowe.

Prace wykonywane wyłącznie w okresie przerw semestralnych i wakacji są zasadniczo zwolnione z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne, pielęgnacyjne oraz składek przewidzianych przepisami prawa o promocji zatrudnienia, nawet jeżeli zajmują one więcej niż 20 godzin tygodniowo.

W przypadku ubezpieczenia emerytalno-rentowego zwolnienie z obowiązku ubezpieczenia jest możliwe wyłącznie w przypadku zatrudnienia krótkotrwatego.

Zatrudnienie krótkotrwate jest ograniczone do maksymalnie dwóch miesięcy bądź 50 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Zatrudnienie w wymiarze do 2 miesięcy / 50 dni roboczych:

 • Zwolnienie z obowiązku ubezpieczenia:
 • zdrowotnego
 • pielęgnacyjnego
 • emerytalno-rentowego
 • ubezpieczenia przewidzianego przepisami prawa o promocji zatrudnienia

Zatrudnienie w wymiarze powyżej 2 miesięcy / 50 dni roboczych:

 • Zwolnienie z obowiązku ubezpieczenia:
 • zdrowotnego
 • pielęgnacyjnego
 • ubezpieczenia przewidzianego przepisami prawa o promocji zatrudnienia
 • Obowiązek ubezpieczenia:
 • emerytalno-rentowego 

Wykonywane przez studentów prace na podstawie umowy na czas nieokreślony są zwolnione ze składek na ubezpieczenie zdrowotne, pielęgnacyjne oraz składek przewidzianych przepisami prawa o promocji zatrudnienia, jeżeli studia pozostają na pierwszym planie, co oznacza, iż student nie może poświęcać na pracę dodatkową więcej niż 20 godzin tygodniowo.

Zwolnienie z obowiązku ubezpieczenia emerytalno-rentowego występuje wyłącznie w sytuacji, kiedy miesięczne wynagrodzenie z tytułu pracy nie przekracza limitu w wysokości maksymalnie 450,00 euro.

Praca dodatkowa w wymiarze do 20 godzin tygodniowo
W przypadku miesięcznych dochodów nieprzekraczających 450,00 €:

 • Zwolnienie z obowiązku ubezpieczenia:
 • zdrowotnego
 • pielęgnacyjnego
 • emerytalno-rentowego
 • ubezpieczenia przewidzianego przepisami prawa o promocji zatrudnienia

W przypadku miesięcznych dochodów od 450,01 €:

 • Zwolnienie z obowiązku ubezpieczenia:
 • zdrowotnego
 • pielęgnacyjnego
 • ubezpieczenia przewidzianego przepisami prawa o promocji zatrudnienia
 • Obowiązek ubezpieczenia:
 • emerytalno-rentowego

Praca dodatkowa w wymiarze powyżej 20 godzin tygodniowo
W przypadku miesięcznych dochodów nieprzekraczających 450,00 €:

 • Zwolnienie z obowiązku ubezpieczenia:
 • zdrowotnego
 • pielęgnacyjnego
 • emerytalno-rentowego
 • ubezpieczenia przewidzianego przepisami prawa o promocji zatrudnienia

W przypadku miesięcznych dochodów od 450,01 €:

 • Obowiązek ubezpieczenia:
 • zdrowotnego
 • pielęgnacyjnego
 • emerytalno-rentowego
 • ubezpieczenia przewidzianego przepisami prawa o promocji zatrudnienia

Zbliża się pierwszy semestr - a Państwo są całkowicie lub odrobinę zdezorientowani. Drżą Państwu kolana. Czy studenci wyższych semestrów dadzą Państwu popalić? Czy profesorowie są źli i podli? Gdzie znajdują się toalety? Poznajcie naszą listę kontrolną dla osób rozpoczynających studia. Powoli odzyskacie grunt pod nogami. Wreszcie będziecie Państwo mogli się znowu śmiać. Wszystko będzie dobrze.

 • Zapisanie na wyższą uczelnię zawodową (początek semestru: 1 marca lub 1 września) lub uniwersytet (początek semestru: 1 kwietnia lub 1 października). Uwaga! Potrzebne będzie do tego zaświadczenie o ubezpieczeniu wydane przez kasę VIACTIV.
 • Dostarczenie zaświadczenia o statusie ubezpieczeniowym do właściwego urzędu BAföG.
 • Złożenie wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania abonamentu telewizyjno-radiowego.
 • Skorzystanie ze specjalnych ofert lokalnej komunikacji publicznej przygotowanych specjalnie z myślą o studentach.
 • Dostarczenie zaświadczenia o przyjęciu na semestr do kasy VIACTIV.
 • Zapewnienie danych dostępu i legitymacji na potrzeby korzystania z bibliotek i sieci uniwersyteckiej.
 • Osoby, które posiadają studencką pracę, muszą zwrócić się do kasy chorych z prośbą o wystawienie zaświadczenia o członkostwie w celu jego przedłożenia swojemu pracodawcy. Załatwią to Państwo w łatwy i szybki sposób.
 • Zdobycie informacji o ważnych terminach.
 • Załatwienie wykazu wykładów.
 •  Sporządzenie planu studiów.
 • Zapisanie na odpowiednie wykłady.