Podjęcie pierwszej pracy lub zmiana pracy

Podjęcie pierwszej pracy

Z chwilą podjęcia swojej pierwszej pracy za wynagrodzeniem podlegają Państwo obowiązkowi ubezpieczenia. Mają Państwo przy tym możliwość wyboru pomiędzy ustawowym i prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

W przypadku ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego wysokość składki jest wyliczana na podstawie dochodów i obowiązuje jednolita składka członkowska w wysokości 15,5 % (dobrowolni członkowie bez prawa do zasiłku chorobowego: 14,9 %). 
Ponadto rodzina (jeżeli spełnia warunki) jest współubezpieczona w sposób bezskładkowy i nie muszą Państwo opłacać żadnych dodatków za ryzyko ani wykładać pieniędzy.
Z chwilą podjęcia zatrudnienia mogą Państwo natychmiast stać się członkiem naszej kasy. Wystarczy jedynie poinformować pracodawcę o swoim wyborze kasy.

Zmiana pracy

W przypadku zmiany pracy klient pozostaje zasadniczo członkiem swojej dotychczasowej kasy chorych, chyba że złożył wypowiedzenie z zachowaniem osiemnastomiesięcznego terminu obowiązkowego członkostwa w kasie.
Na początku klient przedkłada nowemu pracodawcy zaświadczenie o członkostwie ze swojej kasy chorych. Jeżeli nie zrobi tego w terminie dwóch tygodni od daty rozpoczęcia zatrudnienia, pracodawca musi zgłosić pracownika w tej kasie chorych, do której dotychczasowo należał.

Zasada solidarności

Składka na ustawowe ubezpieczenie zdrowotne jest pobierana zgodnie z zasadą solidarności. Oznacza to, że wysokość składki zależy od możliwości finansowych ubezpieczonego i że płaci on wtedy określoną stawkę procentową od swoich dochodów brutto. Ubezpieczony otrzymuje wszystkie świadczenia uznane za niezbędne z medycznego punktu widzenia, niezależnie od wysokości opłacanych przez niego składek [zasada: „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.“]