Osoby bezrobotne

Jeżeli są Państwo obecnie bez pracy i pobierają zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenia na pokrycie kosztów otrzymania (Unterhaltsgeld), nadal pozostają Państwo dobrze ubezpieczeni w naszej kasie.

Jako osoba, która pobiera zasiłek dla bezrobotnych I, są Państwo ubezpieczeni poprzez Bundesagentur für Arbeit [Federalna Agencja Pracy], natomiast osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych II są ubezpieczone poprzez Ośrodek Pracy [Jobcenter] wzgl. związek Arbeitsgemeinschaft. Powyższe instytucje opłacają Państwa składki na ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne. Ważne jest tylko prawidłowe zgłoszenie.
Przysługują Państwu wszystkie świadczenia, przy czym należy tutaj rozróżniać pomiędzy osobami pobierającymi zasiłek I (ALG I) a osobami pobierającymi zasiłek II (ALG II): osobom, które pobierają ALG I, przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, które nie przysługuje natomiast osobom pobierającym ALG II (obniżona składka stawki na ubezpieczenie zdrowotne 14,9%).

Znowu mam pracę. Co dzieje się teraz z moim członkostwem?

Urząd Pracy automatycznie wyrejestruje Państwa z naszej kasy.

Potrzebują Państwo zaświadczenia o członkostwie, które muszą Państwo przedłożyć swojemu nowemu pracodawcy, żeby mógł on ponownie zgłosić Państwa członkostwo w naszej kasie. W tym celu wystarczy do nas zatelefonować z informacją, od kiedy zaczynają Państwo pracę i u jakiego pracodawcy.

Zajmiemy się wszystkimi dalszymi czynnościami i prześlemy zaświadczenie o członkostwie bezpośrednio do Państwa nowego pracodawcy!