Dobrowolne ubezpieczenie

Zalety dobrowolnego ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego: 

  • Wysokość Państwa składki jest obliczana na podstawie Państwa dochodów;
  • Państwa wiek i płeć nie grają przy tym żadnej roli;
  • Państwa rodzina jest bezpłatnie ubezpieczona wraz z Państwem, jeżeli jej członkowie nie uzyskują własnych dochodów;
  • Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia członkostwa;
  • Dodatki za ryzyko lub wyłączenia świadczeń? Nie u nas;
  • Wygodne rozliczanie Państwa świadczeń za pomocą karty z czipem - nie muszą Państwo wykładać żadnych kwot;
  • Niskie koszty ochrony ubezpieczeniowej - także na emeryturze!

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wybierają osoby:

  • których nie dotyczy normalny obowiązek ubezpieczeniowy;
  • które przestały być objęte ubezpieczeniem rodzinnym;
  • które spełniają wymóg posiadania ustalonego okresu wcześniejszego ubezpieczenia w ustawowej kasie chorych.

Osoby, które chciałaby ubezpieczyć się dobrowolnie, muszą spełniać określone warunki:

Spełniają Państwo ten warunek, jeżeli w okresie ostatnich dwunastu miesięcy byli Państwo nieprzerwanie członkiem ustawowej kasy chorych.

Nie potrafią Państwo udokumentować tego roku? W takim razie istnieje wyjątek od reguły: jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat byli Państwo członkiem ustawowej kasy chorych przez co najmniej dwa lata, to mimo wszystko mogą Państwo skorzystać z naszego dobrowolnego ubezpieczenia.

Kolejnym warunkiem, który musi zostać spełniony, żeby dobrowolne ubezpieczenie w naszej kasie VIACTIV mogło dojść do skutku, jest dokonanie prawidłowego wypowiedzenia członkostwa w Państwa poprzedniej ustawowej kasie chorych. Przewidziany ustawowo termin wypowiedzenia wynosi dwa miesiące kalendarzowe ze skutkiem do kouca miesiąca.

Jeżeli kończą Państwo na przykład wykonywać pracę objętą ustawowym ubezpieczeniem i chcieliby Państwo ubezpieczyć się dobrowolnie od razu po ustaniu stosunku pracy, muszą Państwo złożyć wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem w terminie trzech miesięcy od daty ustania swojego obowiązkowego ubezpieczenia. Po upływie tego terminu nie mogą już Państwo, niestety, zostać objęci dobrowolnym ubezpieczeniem. Takiej możliwości nie ma również w żadnej innej ustawowej kasie chorych.

Państwa dobrowolne ubezpieczenie zaczyna obowiązywać od razu po wygaśnięciu poprzedniego ubezpieczenia. Nie powstaje żadna luka. Dzięki temu są Państwo zawsze dobrze zabezpieczeni i mogą w razie potrzeby skorzystać ze wszystkich świadczeń kasy VIACTIV.