Ubezpieczenie pielęgnacyjne - dobrze zaopatrzony ze wszystkich stron

Wiek, choroba lub niepełnosprawność sprawiają często, że "normalne" rzeczy w życiu stają się przeszkodami nie do pokonania. Ubezpieczenie pielęgnacyjne wspiera w takich przypadkach nie tylko ludzi, których dotknął problem nieradzenia sobie z codziennością, ale także członków ich rodzin. Przystępując do kasy chorych VIACTIV, zostają Państwo automatycznie objęci ubezpieczeniem pielęgnacyjnym.

Kto jest ubezpieczony?

Od 1 stycznia 1995 ubezpieczeniem pielęgnacyjnym objęte są automatycznie wszystkie osoby, które posiadają obowiązkowe lub dobrowolne ustawowe ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczeniem pielęgnacyjnym objęci są również małżonkowie i pozostające na utrzymaniu dzieci, ubezpieczeni w ramach ubezpieczenia rodzinnego.

Do zwykłych i regularnie powtarzających się codziennych czynności należą

między innymi mycie, prysznic, kąpiel, czesanie, pielęgnacja zębów, golenie, oddawanie moczu i wypróżnianie

przygotowywanie łatwych do pogryzienia posiłków lub przyjmowanie pokarmów

np. wstawanie, kładzenie się spać, ubieranie i rozbieranie, stanie i chodzenie, wchodzenie pod schodach lub wychodzenie z domu

Kto wymaga opieki?

W rozumieniu ustawy pielęgnacyjnej do osób wymagających opieki zaliczają się osoby, które

  • z powodu choroby lub upośledzenia fizycznego, umysłowego lub intelektualnego,
  • w związku ze zwykłymi i regularnie powtarzającymi się czynnościami codziennego życia,
  • trwate, jednakże przypuszczalnie przez okres co najmniej sześciu miesięcy,
  • w znacznym lub w wyższym stopniu
  • … wymagają opieki.

Chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji?

Zachęcamy do zamówienia naszej broszury informacyjnej o ubezpieczeniu pielęgnacyjnym. (w języku niemieckim)