Szpital

Czy Państwa stan wymaga leczenia szpitalnego? VIACTIV pokryje Państwu następujące koszty: noclegi, wyżywienie, leczenie, opieka pielęgniarska, zaopatrzenie we wszystkie niezbędne leki, środki terapeutyczne i pomocnicze oraz wszystkie wymagane badania. Po Państwa stronie pozostaje jedynie płatność ustawowej dopłaty w wysokości 10 euro dziennie (maks. 28 dni).

Jeżeli w przypadku nieplanowanego pobytu w szpitalu (na przykład w razie wypadku) muszą Państwo od razu zapłacić ustawową dopłatę, ale nie posiadają Państwo przy sobie pieniędzy, kasa VIACTIV udzieli Państwu dalszej pomocy.

Dla nas najważniejszy jest bowiem Państwa powrót do zdrowia, a nie Państwa portfel! 

Dotychczas byli Państwo proszeni o zapłatę ustawowej dopłaty w wysokości 10 euro dziennie natychmiast na miejscu w szpitalu. Teraz uległo to zmianie: VIACTIV zadba o natychmiastowe uiszczenie dopłaty do pobytu szpitalnego. Dopiero po wyjściu ze szpitala zwrócimy się do Państwa z prośbą o uregulowanie zapłaconej przez nas ustawowej dopłaty.

  • Udzielamy szybkich i aktualnych informacji o Państwa płatnościach za pobyt w szpitalu.
  • Jesteśmy Państwa bezpośrednią osobą kontaktową, dzięki czemu nie muszą Państwo zwracać się do osób trzecich.
  • Składając wniosek o zwolnienie z dopłaty do pobytu szpitalnego na podstawie § 62 kodeksu socjalnego część V (SGB V), nie potrzebują Państwo osobnych pokwitowań za już uiszczone dopłaty, ponieważ nasza kasa posiada informacje o dopłatach.

Ponadto: zapewniamy oszczędność kosztów administracyjnych dzięki wyeliminowaniu konieczności wykonywania przelewów i rozliczeń pomiędzy naszą kasą a dostawcami usług opieki zdrowotnej - w ten sposób wszyscy na tym zyskujemy!