Stomatolog i protetyka

Przysługuje Państwu swobodny wybór spośród stomatologów, którzy podpisali umowę z naszą kasą chorych. Partycypujemy w kosztach uzupełnień protetycznych w wysokości ustawowej dopłaty do standardowego świadczenia protetycznego. Koszty przekraczające wysokość świadczenia standardowego (np. w związku z zastosowaniem wysokiej jakości licówek ceramicznych) pokrywają Państwo we własnym zakresie.

Wysokość naszej dopłaty ulega podwyższeniu o 20%, jeżeli w ciągu pięciu ostatnich lat korzystali Państwo regularnie raz w roku (w przypadku dzieci i młodzieży do 18-tego roku życia: co pół roku) z badań profilaktycznych. Dopłata ulega podwyższeniu o dodatkowe 10% (a więc łącznie 30%), jeżeli udokumentują Państwo wykonywanie regularnych badań profilaktycznych przez okres ostatnich 10 lat bez przerwy.

Kasa chorych VIACTIV pomaga dodatkowo określonym osobom, na przykład studentom, którzy pobierają świadczenia na podstawie przepisów ustawy BAföG [federalna ustawa stypendialna] oraz osobom o niskich dochodach: pokrywamy koszty w wysokości podwójnej dopłaty ryczałtowej za standardowe świadczenia protetyczne.

Przy pomocy naszego kalkulatora dopłat w wygodny sposób obliczą Państwo wysokość swojego udziału własnego.