Psychoterapia

Depresje, nieuzasadniony smutek, urojenia bądź obsesje, jak również choroby psychiczne, mogą prowadzić do bolesnych zaburzeń myślenia, przeżywania, odczuwania i działania. Przede wszystkim powodują jednak cierpienie. 

Pomagamy Państwu, pokrywając koszty ambulatoryjnego leczenia psychoterapeutycznego w pełnej wysokości. Otrzymają Państwo terapię świadczoną przez wykwalifikowanych lekarzy kontraktowych lub psychoterapeutów, którzy nie są lekarzami.