Macierzyństwo

Okres macierzyństwa to bardzo emocjonujący czas, w którym oczywiście Państwa wspieramy. Pokrywamy koszty regularnych badań profilaktycznych. Należy do nich również dobrowolny test na obecność przeciwciał AIDS.

Ponosimy również koszty dalszej opieki lekarskiej, pomocy położnych, wszystkich leków, opatrunków i środków terapeutycznych przepisywanych na receptę oraz koszty porodu w szpitalu w ich pełnej wysokości. Jeżeli w czasie ciąży wystąpią jakieś komplikacje, a żadna mieszkająca w gospodarstwie domowym osoba nie będzie mogła poprowadzić gospodarstwa, otrzymają Państwo od nas pomoc domową.

Koszty gimnastyki dla kobiet w ciąży pokrywamy w wysokości przewidzianej w rozporządzeniu w sprawie opłat za usługi położnych. Sześć tygodni przed i osiem tygodni po porodzie wypłacamy zasiłek macierzyński dla zatrudnionych matek; pracodawca dopłaca różnicę do wynagrodzenia netto. W przypadku przedwczesnego lub mnogiego porodu okres wypłaty zasiłku po porodzie ulega przedtuzeniu do dwunastu tygodni.

Posiadamy liczne oferty dla przyszłych rodziców i rodzin. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej dla rodzin (w języku niemieckim)!