Leki

Jeżeli lekarz przepisze Państwu lekarstwo wydawane na receptę na blankiecie kasy chorych, pokryjemy pełne koszty tego leku - z potrąceniem przypadających na Państwa ustawowych dopłat. Z ustawowych dopłat zwolnione są dzieci i młodzież do 18-tego roku życia.

W przypadku niektórych lekarstw przewidziane są określone kwoty ryczałtowe. Jeżeli lekarz przepisze Państwu lekarstwa, których cena przekracza kwotę ryczałtową, dopłacą Państwo różnicę do tej kwoty. Prawie zawsze istnieją jednak rozwiązania alternatywne, które nie generują dodatkowych kosztów. Prosimy zapytać o nie swojego lekarza.

Umowy rabatowe

Oszczędności, które wychodzą ubezpieczonym na dobre

Od 2003 roku kasy chorych mogą zawierać umowy rabatowe z poszczególnymi producentami leków. W umowach kasa chorych ustala z firmą farmaceutyczną upust cenowy na lekarstwa. 

Państwa apteka musi w pierwszej kolejności wydawać leki objęte rabatem.

Ważne: Zawsze otrzymają Państwo lekarstwo, które zawiera przepisaną przez lekarza substancję czynną, inny będzie tylko producent.

Jeżeli lekarz będzie chciał przepisać Państwu określone lekarstwo (konkretnego producenta) ze względów medycznych, rezygnując z przewidzianej normalnie możliwości wyboru lekarstwa przez farmaceutę, zaznaczy ten fakt na recepcie. Apteki dysponują z reguły wyborem spośród do trzech preparatów objętych rabatem. Jeżeli w wyjątkowych sytuacjach apteka nie będzie posiadać na stanie żadnego preparatu objętego rabatem, szybko sprowadzi wymagany środek lub wyda Państwu inny preparat.

Dzięki temu mają Państwo gwarancję, że zawsze otrzymają Państwo właściwe lekarstwo.

Wszyscy producenci lekarstw muszą dokumentować jakość, skuteczność i bezpieczeństwo stosowania lekarstw w Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte [Federalny Instytut Leków i Wyrobów Medycznych] w celu uzyskania dopuszczenia tych preparatów do obrotu w Niemczech. Daje to gwarancję, że wszystkie leki charakteryzują się wysokimi standardami jakościowymi.

Więcej informacji na temat leków

Wielu pacjentów musi również na urlopie przyjmować leki, których skład objęty jest przepisami ustawy o środkach odurzających. Zasadniczo tego rodzaju leki, jeżeli zostały one przepisane przez lekarza, mogą być zabierane w podróż jako niezbędne osobiste wyposażenie podróżne.

Informuje o tym Federalna Jednostka ds. Opium przy Instytucie Leków i Wyrobów Medycznych (BfArM). W przypadku wyjazdów do państw Schengen na okres nieprzekraczający 30 dni należy w tym celu posiadać przy sobie zaświadczenie wypełnione przez lekarza. Odpowiedni formularz takiego zaświadczenia można pobrać ze strony www.bfarm.de.

Czy potrafią Państwo zaplanować swoje zapotrzebowanie na leki?

Wiele aptek wysyłkowych oferuje możliwość wygodnego i taniego zamawiania leków z dostawą do domu. Kontrole jakości przeprowadzane przez farmaceutów i kompetentny personel aptek gwarantują bezpieczną i bezproblemową wysyłkę Państwa leków. 

Praktyczne rozwiązanie: Paszport leków

Dzięki paszportowi zachowają Państwo rozeznanie we wszystkich stosowanych przez siebie lekach. Paszport leków w języku niemieckim mogą Państwo pobrać tutaj. 

Format: PDF . Rozmiar: 150 kB