Co potrafi karta eGK

Państwa elektroniczna karta zdrowia to spersonalizowana karta tożsamości przeznaczona do korzystania ze świadczeń ustawowej kasy chorych (GKV) . Karta jest wyposażona w czip, umożliwiający przechowywanie, odczytywanie i modyfikację danych. Na karcie eGK pierwszej generacji przechowywane są Państwa dane administracyjne (aplikacje obowiązkowe) - imię i nazwisko, data urodzenia, płeć i adres. Ponadto na karcie przechowywane są dane Państwa ubezpieczenia zdrowotnego, takie jak numer ubezpieczenia zdrowotnego i status ubezpieczeniowy.

Decydują Państwo sami, jakie informacje – poza danymi obowiązkowymi - mają być przechowywane na Państwa karcie (informacje fakultatywne: informacje w razie wypadku i karta informacyjna pacjenta)

Przyszłość karty eGK

Elektroniczna karta zdrowia zostanie w ramach drugiego etapu wdrażania wyposażona w połączenie online - nastąpi to prawdopodobnie w roku 2016. Druga generacja kart eGK będzie przetwarzać dane i informacje jak minikomputer za pomocą czipa mikroprocesorowego. Dopiero po uzyskaniu połączenia online karta eGK osiągnie swoją pełną funkcjonalność. 

Należą do niej: elektroniczne recepty, dokumentacja leków, elektroniczne kartoteki pacjenta włącznie z diagnozami, informacjami o rozpoznanych schorzeniach, zdjęciami rentgenowskimi i wynikami badań laboratoryjnych, ale również testamenty życia bądź zgoda na pobranie organów. 

Stosowanie karty eGK w trybie online wymagać będzie podania numeru PIN. W stosownym czasie przed rozpoczęciem użytkowania karty w trybie online otrzymają Państwo od nas osobisty numer PIN.

Nikt nie może bez Państwa zgody uzyskać dostępu do fakultatywnych danych zapisanych na elektronicznej karcie zdrowia. Ochrona informacji na temat Państwa zdrowia ma najwyższy priorytet!