Umirovljenici

Za seniore postoji posebno regulirana obveza osiguranja: zdravstveno osiguranje za umirovljenike. Pripada mu oko 9,35 milijuna umirovljenika što je što je gotovo 90 % svih umirovljenika. Ostalih 570.000 umirovljenika su osigurani na dobrovoljnoj ili privatnoj osnovi. Ipak postoji još uvijek 720.000 umirovljenika koji nisu obvezno niti privatno zdravstveno osigurani. A kakva je situacija s Vama?

Obvezno ili dobrovoljno osigurani umirovljenici?
Nakon podnošenja zahtjeva za mirovinu postavlja se pitanje kako ćete sada odnosno kasnije biti osigurani kao umirovljenik. Važno je znati da između zdravstvenog osiguranja i osiguranja za njegu postoje razlike između obvezno osiguranih i dobrovoljno osiguranih umirovljenika. 

Kako bi Vas uvrstili u zdravstveno osiguranje za umirovljenike (KVdR) morate ispunjavati uvjet određenog vremena prethodnog osiguranja.

To znači da ste u drugoj polovici svog radnog vijeka do podnošenja zahtjeva za mirovinu morali s 90% biti učlanjeni u obvezni Fond zdravstvenog osiguranja odnosno Bolesničku blagajnu. Pri tom je potpuno nevažno jeste li bili osigurani kao samostalan član ili kao član obitelji. Kod obračuna se uzima i obzir i vrijeme osiguranja kod ranijih nositelja socijalnog osiguranja u novim saveznim državama.

Ako dulje vrijeme niste bili učlanjeni u obvezni Fond zdravstvenog osiguranja odnosno Bolesničku blagajnu ne ispunjavate preduvjete za KVdR (zdravstveno osiguranje za umirovljenike). U tom slučaju se, međutim, možete kao umirovljenik kod nas dobrovoljno osigurati uz ispunjeni uvjet prethodnog osiguranja. Postoje i drugi razlozi zašto KVdR (zdravstveno osiguranje za umirovljenike) u danom slučaju ne vrijedi:

  • Unatoč dobivenoj mirovini i dalje radite te ste obvezno osigurani po osnovi vašeg zaposlenja.
  • obavljate samostalnu djelatnost kao glavno zanimanje.
  • Zaposleni ste kao državni službenik.
  • Izišli ste iz sustava zdravstvenog osiguranja umirovljenika unutar 3 mjeseca prije početka obveze osiguranja.

Ako ste već naš član na svoj zahtjev za mirovinu unesite VIACTIV. Sve ostalo automatski se odvija i kao što je uobičajeno: izračunati doprinos morate u jednoj polovici plaćati sami a u drugoj ga snosi nositelj mirovinskog osiguranja. Vaš udio doprinosa se direktno zadržava i prosljeđuje nama.

Ako već dobivate mirovinu, i u tom slučaju naravno možete postati našim članom.