Naknada plaće za vrijeme bolovanja

Vaš VIACTIV isplaćuje Vam naknadu plaće za vrijeme bolovanja ako duže vrijeme zbog bolesti ne možete raditi. Uobičajeno od sedmog tjedna nadalje nakon odlaska na bolovanje. Do prvih šest tjedana  bolovanja  naknada plaće ide na teret poslodavca.

Ako i nakon tog razdoblja ostanete na bolovanju mi podmirujemo naknadu plaće za vrijeme bolovanje. Naknada plaće za vrijeme bolovanja iznosi 70% Vaše posljednje bruto plaće do najviše osnovice za plaćanje doprinosa, maksimalno međutim 90% Vaše neto plaće.

Osim toga preuzimamo polovicu Vaših doprinosa za mirovinsko osiguranje, osiguranje nezaposlenih i osiguranja za njegu. Tijekom primanja plaće za vrijeme bolovanja ne morate plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje.

Naš savjet: neki poslodavci plaćaju vam dodatak na naknadu plaće za vrijeme bolovanja  i tako izjednačuju razliku do neto plaće. Raspitajte se kod svog poslodavca plaća li i on ovaj dodatak.