Lijekovi

Za lijekove s odobrenjem za stavljanje u promet pokrivene zdravstvenim osiguranjem  koje Vam na propisanom obrascu recepta  propiše liječnik u cijelosti preuzimamo troškove – umanjene za iznos koji po propisu morate nadoplatiti sami. Djeca i mladi do svoje 18. godine života osigurani kod VIACTIV oslobođeni su plaćanja participacije.

Za neke lijekove su propisani  fiksni iznosi. Ako vam liječnik propiše lijek čija je cijena veća od fiksnog iznosa, sami plaćate razliku do fiksnog iznosa. Međutim uvijek postoje alternative bez većih troškova. O tome se raspitajte kod svog liječnika.

Rabatni ugovori

Uštede koje ostvaruje osiguranik

Od 2003. Fondovi zdravstvenog osiguranja/Bolesničke blagajne s pojedinim proizvođačima lijekova sklapaju rabatne ugovore. U tim ugovorima Bolesnička blagajna odnosno Fond zdravstvenog osiguranja s farmaceutskom tvrtkom ugovara popust na cijenu za njihove lijekove.  

Vaša ljekarna mora pri izdavanju dati prednost lijekovima s popustom.

Važno: U svakom slučaju Vi ćete dobiti djelatnu tvar koju je propisao liječnik, mijenja se samo proizvođač.

Ako liječnik iz medicinskih razloga želi propisati određeni lijek (određenog proizvođača) mimo prava ljekarnika na izbor izdavanja istovrsnog lijeka s liste lijekova, liječnik će to naznačiti na receptu. Ljekarna u pravilu uvijek ima izbor između do najviše četiri preparata s popustom. Ako ljekarna iznimno nema na zalihi preparat s popustom, brzo će nabaviti potreban lijek ili će Vam dati drugi preparat.

Time se osigurava da u svako doba imate na raspolaganju ispravan lijek.

Svi proizvođači lijekova moraju dokazati kvalitetu, djelotvornost i neškodljivost lijeka pri Saveznom institutu za lijekove i medicinske proizvode na osnovi čega dobivaju odobrenje za stavljanje u promet u Njemačkoj. Time je zajamčen visoki standard kvalitete svih lijekova.

Ostale informacije o lijekovima

Mnogi pacijenti su i za vrijeme godišnjeg odmora upućeni na lijekove koji su obuhvaćeni zakonom o opojnim sredstvima. U pravilu se ti lijekovi, ako ih je propisao liječnik, mogu ponijeti na putovanje kao osobna potreba putnika.  

Na to upućuje Savezni ured za opijate u Saveznom institutu za lijekove i medicinske proizvode (BfArM) . Kod putovanja do 30 dana u državama Schengenskog prostora mora se stoga nositi potvrda koju ispunjava liječnik. Odgovarajući obrazac možete preuzeti s www.bfarm.de 

Možete li planirati svoje potrebe za lijekovima?

Putem mnogih online ljekarni možete svoj lijek elektroničkim putem jednostavno i jeftino naručiti za dostavu u kuću. Kontrolama kvalitete koje provodi ljekarnik i kompetentno stručno osoblje osigurava se pouzdana  i jednostavna otprema Vašeg lijeka. 

Praktično: Vaša putovnica za lijekove

Na ovaj način imat ćete uvijek pregled svih lijekova koje uzimate. Ovdje preuzmite putovnicu za lijekove na njemačkom jeziku. 

Format: PDF . Veličina: 142 kB