Bolnica

Morate u bolnicu? VIACTIV preuzima sljedeće troškove: smještaja, prehrane, liječenja, medicinske skrbi, za sve potrebne lijekove, terapije i sredstva za liječenje te pomoćna sredstva kao i za sve nužne pretrage. Vi plaćate samo zakonom utvrđenu nadoplatu od 10 eura dnevno (maks. 28 dana). 

Ako u slučaju neplaniranog smještaja u bolnicu (npr. u hitnom slučaju) morate odmah podmiriti nadoplatu a nemate novac kod sebe pomoći će Vam Vaš VIACTIV.

Jer nama je najvažnije Vaše zdravlje  a ne Vaš novčanik! Dosada ste morali zakonom utvrđenu nadoplatu od 10 eura dnevno podmiriti direktno u bolnici. Sada se to mijenja: Vaš VIACTIV pobrinut će se za izravno plaćanje nadoplate bolnici. Tek kad vas otpuste iz bolnice zatražit ćemo Vas da podmirite zakonom utvrđenu nadoplatu.

  • Brzo i bez odlaganja pružamo vam obavijesti o vašim plaćanjima bolnici.
  • U nama imate neposrednog kontakt partnera i ne morate ići preko trećih osoba.
  • Kod podnošenja zahtjeva za oslobođenje od plaćanja nadoplate u skladu s čl. 62 Socijalnog zakonika (SGB) V ne morate imati zasebne priznanice za već podmirene bolničke troškove, jer podaci o nadoplatama već postoje kod nas.

I: mi Vam ušteđujemo plaćanje administrativnih troškova, budući da nema troškova za novčane doznake i obračunavanja između nas i davatelja usluga – tako svi imamo od toga koristi.