Συμμετοχή στις δαπάνες

Τη συμμετοχή στις δαπάνες καθορίζει ο νομοθέτης σε εθνικό επίπεδο ενιαία. Κατά κανόνα επιβάλλεται για τον ασφαλισμένο μια συμμετοχή ύψους 10 % των εξόδων σε όλες τις παροχές, τουλάχιστον 5 ευρώ, όμως το πολύ 10 ευρώ. Κάτω από 5 ευρώ πρέπει να πληρώνεται η πραγματική τιμή. Παιδιά και νέοι έως τη συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας απαλλάσσονται από πρόσθετες επιβαρύνσεις και τη συμμετοχή στις δαπάνες (εξαιρέσεις: οδοιπορικά, ορθοδοντική και τεχνητά δόντια).

Φαρμακευτικά προϊόντα και επίδεσμοι 10 % των εξόδων, τουλ. 5 ευρώ, ανωτ. 10 ευρώ
Οδοιπορικά και έξοδα μεταφοράς 10 % του κομίστρου, τουλ. 5 ευρώ, ανωτ. 10 ευρώ
Νοσοκομειακή περίθαλψη, επακόλουθη θεραπεία 10 ευρώ καθημερινώς
Κλινική πρόληψη και αποκατάσταση, παροχές αποκατάστασης σε εξωτερικά ιατρεία 10 ευρώ καθημερινώς
Ιαματικά βοηθήματα (π.χ. μαλάξεις, λουτρά) 10 % των εξόδων + 10 ευρώ ανά συνταγογράφηση
Βοηθητικά μέσα (π.χ. αναγκαία είδη για την ακράτεια) 10 % ανά συσκευασία, ανωτ. 10 ευρώ/μήνα οικιακή νοσηλεία
Κοινωνική θεραπεία, οικιακή βοήθεια 10 % των εξόδων καθημερινώς, τουλ. 5 ευρώ, ανωτ. 10 ευρώ + 10 ευρώ ανά συνταγογράφηση

1) το πολύ για 28 ημερολογιακές ημέρες.
2) κατά την πρώτη απαίτηση χωρίς παραπομπή. Καμία πρόσθετη επιβάρυνση για εμβολιασμούς και προληπτικούς ιατρικούς ελέγχους.