Νοσοκομείο

Πρέπει να μπείτε στο νοσοκομείο; Η VIACTIV αναλαμβάνει τα εξής έξοδά σας για στέγαση, διατροφή, ιατρική θεραπεία, νοσηλεία, προμήθεια όλων των αναγκαίων φαρμακευτικών, θεραπευτικών και βοηθητικών μέσων, καθώς επίσης όλων των αναγκαίων εξετάσεων. Για σας προκύπτει μόνο η εκ του νόμου προβλεπόμενη συμμετοχή στις δαπάνες ύψους 10 ευρώ ανά μέρα (το πολύ 28 ημέρες).

Εάν πρέπει να καταβάλλετε το ποσό τής συμμετοχής σας στις δαπάνες άμεσα, σε περίπτωση μιας απρογραμμάτιστης νοσηλείας σε νοσοκομείο (για παράδειγμα σε μιαν περίπτωση έκτακτης ανάγκης), αλλά δεν έχετε χρήματα μαζί σας, σας βοηθάει η δική σας VIACTIV.

Διότι εμείς στρέφουμε το επίκεντρο της προσοχής μας στην ανάρρωσή σας και όχι στο πορτοφόλι σας!
Μέχρι σήμερα σας γινόταν παράκληση, να καταβάλλετε άμεσα την εκ του νόμου προβλεπόμενη συμμετοχή ύψους 10 ευρώ ανά ημέρα στο νοσοκομείο. Αυτό έχει αλλάξει: Η δική σας VIACTIV φροντίζει για τη συμμετοχή στις δαπάνες νοσοκομείου απευθείας. Πρώτα αφού σας δώσουν εξιτήριο από το νοσοκομείο, θα σας παρακαλέσουμε, να καταβάλλετε την εκ του νόμου προβλεπόμενη συμμετοχή στις δαπάνες.

  • Μπορούμε να σας ενημερώσουμε περί της συμμετοχής σας στις δαπάνες νοσοκομείου αμέσως.
  • Σε μας έχετε έναν άμεσο ανταποκριτή και δεν χρειάζεται να επικοινωνήσετε μέσω τρίτων.
  • Δεν χρειάζεστε καμία ξεχωριστή απόδειξη για το ήδη καταβεβλημένο ποσό συμμετοχής στις δαπάνες νοσοκομείου σε περίπτωση μιας αίτησης απαλλαγής από τη συμμετοχή στις δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 62 του 5ου Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης, διότι τότε θα έχουμε τα δεδομένα συμμετοχής στις δαπάνες εμείς.

Και: Εξοικονομούμε έξοδα διαχείρισης, επειδή αίρονται εμβάσματα και συμψηφισμοί ανάμεσα σε εμάς και στους παρέχοντες τις υπηρεσίες - έτσι επωφελούμαστε όλοι απ' αυτό!