Γυαλιά και φακοί επαφής

Σε παιδιά και νέους έως το 18ο έτος ηλικίας, καθώς επίσης σε βαριές προσβολές της όρασης (υπόλοιπη ικανότητα όρασης 30% και κάτω) συμμετέχουμε στα έξοδα για γυαλιά ή οπτικά βοηθήματα ανάλογα με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα, κατ' αποκοπή ποσά.

Σας συμβουλεύουμε προσωπικά ευχαρίστως

Θέλετε να ξέρετε εάν συμμετέχουμε στα έξοδα για τα γυαλιά ή τους φακούς σας επαφής; Τότε τηλεφωνήστε μας στο δωρεάν αριθμό εξυπηρέτησης 0800 222 12 11.