Συνταξιούχοι

Για ηλικιωμένους υπάρχει μια ιδιαίτερα διακανονισμένη υποχρέωση ασφάλισης: την ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης συνταξιούχων. Περίπου 9,35 εκατομμύρια συνταξιούχοι υπάγονται σε αυτήν, αυτό είναι σχεδόν το 90 % όλων των συνταξιούχων. Ακόμη 570 000 συνταξιούχοι είναι ασφαλισμένοι προαιρετικά ή ιδιωτικά. Πάντως 720 000 συνταξιούχοι δεν υπάγονται ακόμη σε καμία δημόσια ή ιδιωτική ασφάλιση ασθενείας. Και πώς έχει η δική σας κατάσταση;

Υποχρεωτικά ασφαλισμένοι συνταξιούχοι ή προαιρετική ασφάλιση;
Μετά την αίτηση για τη συνταξιοδότησή σας τίθεται για σας το ερώτημα, πώς πρέπει να είσαστε ασφαλισμένος τώρα ή αργότερα ως συνταξιούχος. Σημαντικό είναι να γνωρίζετε, το ότι για την ασφάλιση ασθενείας και φροντίδας υπάρχει διαφορά μεταξύ υποχρεωτικά και προαιρετικά ασφαλισμένων συνταξιούχων.

Για έχετε το δικαίωμα να εγγραφείτε στην ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης συνταξιούχων (KVdR), πρέπει να έχετε συμπληρώσει μια συγκεκριμένη προασφαλιστική περίοδος προηγουμένως.
Αυτό σημαίνει, ότι κατά το δεύτερο ήμισυ της επαγγελματικής σας ζωής έως την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση θα πρέπει κατά το 90 % να υπαγόσασταν σε ένα δημόσιο ασφαλιστικό ταμείο. Ωστόσο, είναι τελείως ασήμαντο το αν υπαγόσασταν μόνο εσείς ή ήσασταν οικογενειακά ασφαλισμένος προβλεπόμενα εκ του νόμου. Ασφαλιστικές περίοδοι σε τέως φορείς κοινωνικής ασφάλισης στα νέα ομόσπονδα κρατίδια καταλογίζονται εξίσου.

Εάν δεν υπαγόσασταν σε δημόσιο ασφαλιστικό ταμείο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε δεν εκπληρώνετε τις προϋποθέσεις για την KVdR. Τότε όμως, ως συνταξιούχος με εκπληρωμένη την προηγούμενη ασφαλιστική περίοδο θα μπορούσατε να ασφαλιστείτε προαιρετικά σε μας. Υπάρχουν όμως και άλλοι λόγοι, γιατί δεν γίνεται η εγγραφή στην KVdR:

  • Συνεχίζετε να εργάζεστε παρά την παροχή συντάξεως και είσαστε υποχρεωτικά ασφαλισμένος μέσω της απασχόλησής σας.
  • Είστε ελεύθερος επαγγελματίας στο κύριο επάγγελμα.
  • Απασχολείστε ως δημόσιος υπάλληλος.
  • Μετά την έναρξη της υποχρέωσης ασφάλισης απαλλαχτήκατε από την ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης συνταξιούχων εντός 3 μηνών.

Εάν υπάγεστε ήδη σε μας, σημειώστε στην αίτηση για τη συνταξιοδότησή σας VIACTIV. Τα υπόλοιπα γίνονται αυτόματα και ως συνήθως: η προσδιορισμένη εισφορά καλύπτεται από σας και το συνταξιοδοτικό φορέα κατά το ήμισυ. Το μερίδιο της εισφοράς σας παρακρατείται άμεσα και διαβιβάζεται σε μας.

Επίσης, φυσικά  μπορείτε να εγγραφείτε σε μας, εάν λαμβάνετε ήδη μια σύνταξη.