Προαιρετική ασφάλιση

Τα πλεονεκτήματα της προαιρετικής δημόσιας ασφάλισης ασθενείας:

  • Η εισφορά σας υπολογίζεται από το εισόδημά σας·
  • Η ηλικία και το φύλο σας δεν παίζουν κανένα ρόλο·
  • Η οικογένειά σας συνασφαλίζεται ανέξοδα, εφόσον τα μέλη της οικογένειάς σας δεν έχουν δικό τους εισόδημα·
  • Ασφαλιστική προστασία με την έναρξη της υπαγωγής σας·
  • Προσαυξήσεις κινδύνου ή αποκλεισμοί παροχών; Όχι σε μας·
  • άνετος διακανονισμός των παροχών σας μέσω της έξυπνης κάρτας – μια προχρηματοδότηση από σας δεν απαιτείται·
  • ασφαλιστική προστασία σε συμφέρουσα τιμή – επίσης και σε καθεστώς συνταξιοδότησης! 

Την προαιρετική ασφάλιση ασθενείας επιλέγει αυτός:

  • για τον οποίο δεν ισχύει η κανονική υποχρέωση ασφάλισης·
  • που αποσύρθηκε από την οικογενειακή ασφάλιση·
  • που συμπληρώνει μιαν προσδιορισμένη περίοδο ασφαλίσεως σε ένα δημόσιο ασφαλιστικό ταμείο.

Για να μπορείτε να ασφαλιστείτε προαιρετικά, πρέπει να έχουν εκπληρωθεί ορισμένες προϋποθέσεις:

Εάν κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες υπαγόσασταν σε ένα δημόσιο ασφαλιστικό ταμείο αδιάκοπα, τότε εκπληρώνετε αυτή την προϋπόθεση.
Δεν μπορείτε να τεκμηριώσετε αυτό το έτος; Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μια εξαίρεση του κανόνα: Εάν υπαγόσασταν κατά τα τελευταία πέντε χρόνια τουλάχιστον δύο έτη σε ένα δημόσιο ασφαλιστικό ταμείο, τότε μπορείτε να ασφαλιστείτε σε μας προαιρετικά.

Μία ακόμη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση μιας προαιρετικής ασφάλισης στην δική μας VIACTIV είναι να έχετε καταγγείλει την υπαγωγή σας στο προηγούμενο δημόσιο ασφαλιστικό ταμείο κανονικά. Η εκ του νόμου προβλεπόμενη προθεσμία καταγγελίας ανέρχεται σε 2 ημερολογιακούς μήνες στο τέλος του μήνα.

Τερματίζετε για παράδειγμα την απασχόλησή σας υποχρεωτικής ασφάλισης και θέλετε  να ασφαλιστείτε στη συνέχεια προαιρετικά, τότε θα πρέπει να υποβάλλετε την αίτησή σας για προαιρετική ασφάλιση εντός τριών μηνών μετά τη λήξη τής υποχρεωτικής σας ασφάλισης. Έχει εκπνεύσει αυτή η προθεσμία, δεν μπορείτε να ασφαλιστείτε πλέον προαιρετικά. Επίσης και σε κανένα άλλο δημόσιο ασφαλιστικό ταμείο.

Η προαιρετική σας ασφάλιση αρχίζει αμέσως μετά την προηγούμενη ασφάλισή σας. Δεν προκύπτει κανένα κενό. Είσαστε λοιπόν καλά ασφαλισμένος ανά πάσα στιγμή και στην περίπτωση της περίπτωσης μπορούν να σας χορηγούνται όλες οι παροχές της BBK vor Ort.