Φοιτητές

Κατά την εγγραφή στο μητρώο πανεπιστημίου λέγεται ότι χωρίς ασφάλιση ασθενείας καμία φοιτητική ταυτότητα. Το παραστατικό γι' αυτό γράφουμε για σας στο άψε σβήσε. Πρέπει να γνωρίζετε μόνο, ποιο είδος ασφάλισης θα επιλέξετε:

Την οικογενειακή ασφάλιση
Φοιτητές έως 25 ετών μπορούν να παραμείνουν στην ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των γονέων τους. Στην ανάγκη παρατείνεται αυτό το διάστημα μέσω της στρατιωτικής ή κοινωνικής θητείας.

Πρόσθετο εισόδημα: Οικογενειακά ασφαλισμένοι φοιτητές μπορούν να έχουν ένα πρόσθετο εισόδημα ύψους 385 ευρώ, μάλιστα σε περίπτωση μιας δήλωσης ως μίνι εργασία έως και 450 ευρώ. Υπερβαίνει το εισόδημα αυτά τα όρια, τότε πρέπει κανείς όντως να ασφαλίζεται φοιτητικά ή προαιρετικά.

Η φοιτητική ασφάλιση ασθενείας
Η έντονα μειωμένη εισφορά τής φοιτητικής ασφάλισης ασθενείας είναι ενιαία σε όλη τη Γερμανία και ισχύει σύμφωνα με το νόμο από την 25η έως την 30η ημερομηνία γεννήσεως (το πολύ όμως έως την περάτωση του 14ου εξαμήνου των σπουδών). Αλλά κι αυτή η προθεσμία μπορεί ακόμα να παραταθεί λόγω προσωπικών ειδικών περιπτώσεων (π.χ. τη γέννηση ενός παιδιού, ασθένεια, περίθαλψη συγγενούς).

Πρόσθετο εισόδημα: Κατά τη διάρκεια των διακοπών του εξαμήνου μπορεί κανείς να εργάζεται, όσο θέλει – δεν καταβάλλεται καμία συμπληρωματική εισφορά στο ασφαλιστικό ταμείο. Κατά τη διάρκεια της περιόδου των παραδόσεων, οι ασφαλισμένοι ως φοιτητές επιτρέπεται να εργάζονται έως και 20 ώρες την εβδομάδα.

 • Κατά βάση, οι βραχυπρόθεσμες εργασίες για κάλυψη έκτακτων και παροδικών αναγκών μιας επιχείρησης απαλλάσσονται από την υποχρέωση ασφάλισης.
 • Βραχυπρόθεσμα σημαίνει το πολύ 2 μήνες ή 50 ημέρες εργασίας ανά ημερολογιακό έτος.
 • Ακόμα και σε ανάληψη περισσοτέρων προθεσμιακών εργασιών για κάλυψη έκτακτων και παροδικών αναγκών μιας επιχείρησης απαλλάσσονται αυτές χωρίς την απαίτηση καταβολής εισφορών.

Απασχολήσεις που θα ασκηθούν αποκλειστικά κατά τη διάρκεια των διακοπών του εξαμήνου, απαλλάσσονται γενικά από την υποχρέωση ασφάλισης ασθενείας και περίθαλψης σύμφωνα με το δίκαιο για την ενίχυση τής απασχόλησης, ακόμη κι αν αυτές διαρκούν πάνω από 20 ώρες ανά εβδομάδα.

Στην ασφάλιση σύντάξης  απαλλάσσεται κανείς από την υποχρέωση υπαγωγής στον συνταξιοδοτικό φορέα, μόνο όταν πρόκειται για μια βραχυπρόθεσμη απασχόληση.

Μια βραχυπρόθεσμη απασχόληση περιορίζεται σε 2 μήνες ή 50 ημέρες εργασίας ανά ημερολογιακό έτος.

Χρόνος απασχόλησης έως 2 μήνες/ 50 ημέρες εργασίας:

 • απαλλαγή από την υποχρέωση υπαγωγής στην:
 • ασφάλιση ασθενείας
 • ασφάλιση περίθαλψης
 • ασφάλιση σύνταξης
 • Δίκαιο για την ενίσχυση τής απασχόλησης

Χρόνος απασχόλησης πάνω από 2 μήνες/ 50 ημέρες εργασίας:

 • απαλλαγή από την υποχρέωση υπαγωγής στην:
 • ασφάλιση ασθενείας
 • ασφάλιση περίθαλψης
 • Δίκαιο για την ενίσχυση τής απασχόλησης
 • Υποχρέωση ασφάλισης στην:
 • ασφάλιση συντάξεως

Για αορίστου χρόνου φοιτητικές εργασίες δεν υφίσταται απαίτηση καταβολής εισφοράς στην ασφάλιση ασθενείας, περίθαλψης και σύμφωνα με το δίκαιο για την ενίσχυση τής απασχόλησης όταν βρίσκονται οι σπουδές στο επίκεντρο, δηλαδή για τη δευτερεύουσα απασχόληση δεν επιτρέπεται να αφιερώνονται περισσότερες από 20 ώρες την εβδομάδα.

Στην ασφάλιση σύνταξης απαλλάσσεται κανείς από την υποχρέωση υπαγωγής στον συνταξιοδοτικό φορέα, μόνο όταν η μηνιαία αμοιβή δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 450,00 ευρώ.

Δευτερεύουσες απασχολήσεις έως 20 ώρες ανά εβδομάδα

Σε περίπτωση ενός μηνιαίου εισοδήματος έως 450,00 €:

 • απαλλαγή από την υποχρέωση υπαγωγής στην:
 • ασφάλιση ασθενείας
 • ασφάλιση περίθαλψης
 • ασφάλιση σύνταξης
 • Δίκαιο για την ενίσχυση τής απασχόλησης

Σε περίπτωση ενός μηνιαίου εισοδήματος άνω των 450,01€:

 • απαλλαγή από την υποχρέωση υπαγωγής στην:
 • ασφάλιση ασθενείας
 • ασφάλιση περίθαλψης
 • Δίκαιο για την προαγωγή τής απασχόλησης
 • Υποχρέωση ασφάλισης στην:
 • ασφάλιση σύνταξης

Δευτερεύουσες απασχολήσεις με περισσότερες από 20 ώρες ανά εβδομάδα

Σε περίπτωση ενός μηνιαίου εισοδήματος έως 450,00€:

 • απαλλαγή από την υποχρέωση υπαγωγής στην:
 • ασφάλιση ασθενείας
 • ασφάλιση περίθαλψης
 • ασφάλιση σύνταξης
 • Δίκαιο για την ενίσχυση τής απασχόλησης

Σε περίπτωση ενός μηνιαίου εισοδήματος από 450,01€:

 • Υποχρέωση ασφάλισης στην:
 • ασφάλιση ασθενείας
 • ασφάλιση περίθαλψης
 • ασφάλιση σύνταξης
 • Δίκαιο για την ενίσχυση τής απασχόλησης

Το πρώτο εξάμηνο των σπουδών αρχίζει σε λίγο καιρό και είσαστε τελείως ή μόνο λίγο απροσανατόλιστος. Τα γόνατά σας τρέμουν. Θα σας δείρουν οι παλαιότεροι φοιτητές; Είναι οι καθηγητές κακοί και χυδαίοι; Πού είναι οι τουαλέτες; Μόλις ανακαλύψατε αυτό τον κατάλογο ελέγχου για καινούργιους φοιτητές. Σιγά-σιγά αποκτάτε πάλι έδαφος κάτω από τα πόδια σας. Επιτέλους, μπορείτε πάλι να γελάσετε. Όλα θα πάνε καλά.

 • Εγγραφή σε Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) (έναρξη εξαμήνου: 1η Μαρτίου ή 1η Σεπτεμβρίου) ή στο πανεπιστήμιο (έναρξη εξαμήνου: 1η Απριλίου ή 1η Οκτωβρίου). Προσοχή! Γι' αυτό το σκοπό χρειάζεται το πιστοποιητικό ασφάλισης του δικού σας BKK επί τόπου.
 • Υποβολή του πιστοποιητικού περί του καθεστώτος ασφάλισης στην αρμόδια αρχή για το επίδομα σπουδών (BAföG).
 • Υποβολή της αίτησης απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής των τελών τηλεραδιοφωνίας (GEZ)
 • Χρήση ειδικών προσφορών για φοιτητές στις τοπικές συγκοινωνίες
 • Κατάθεση της βεβαίωσης εξαμήνου στην δική σας VIACTIV
 •  
 • Διασφάλιση των δεδομένων πρόσβασης και ταυτοτήτων για το δίκτυο του πανεπιστημίου για βιβλιοθήκες
 • Σε περίπτωση φοιτητικής εργασίας απλά ζητάτε γρήγορα μια βεβαίωση υπαγωγής από το ασφαλιστικό ταμείο, προς υποβολή στον εργοδότη
 • Λάβετε γνώση σημαντικλες ημερομηνίες
 • Προμηθευτείτε το πρόγραμμα των πανεπιστημιακών παραδόσεων
 • Συντάξτε το πρόγραμμα σπουδών
 • Εγγραφή στις αντίστοιχες παραδόσεις