Ηλεκτρονική κάρτα υγείας (ηΚΥ)

Με την καθιέρωση της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας (ηΚΥ) στη Γερμανία πρόκειται να βελτιωθεί η ιατρική περίθαλψη και να διαμορφωθεί η ακολουθία χειρισμών πιο αποτελεσματική. Όλοι οι συμμετέχοντες στις υγειονομικές υπηρεσίες (ασφαλιστικά ταμεία, ιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί και κλινικές) ενώθηκαν για το πρόγραμμα ηΚΥ και ίδρυσαν γι' αυτό το σκοπό την εταιρεία για τις τηλεματικές εφαρμογές της κάρτας υγείας (gematik).

Από την καθιέρωση της ηΚΥ, η VIACTIV έχει εφοδιάσει ήδη το 95% των ασφαλισμένων του με τη νέα κάρτα.

Εκτενέστερες πληροφορίες παραθέτουμε για σας στις επόμενες σελίδες.

Παρακαλώ καταθέστε μας μία φωτογραφία σας!

Η παλιά σας κάρτα ασφάλισης υγείας εκπίπτει την 1η Ιανουαρίου 2014. Τότε, δεν θα είναι πλέον δυνατή η χρήση της, ανεξάρτητα από την τυπωμένη διάρκεια ισχύος.

Αναφόρτωση φωτογραφίας

Έχετε εσείς, ένας φίλος σας ή γνωστός σας μιαν ψηφιακή φωτογραφική μηχανή; Τότε αποστείλτε μας τη φωτογραφία σας σε ψηφιακή μορφή. Στην ιστοσελίδα μας εγκαταστήσαμε για σας μια δωρεάν διαδικτυακή αποστολή φωτογραφίας.
Εδώ μεταβαίνετε στη διαδικτυακή αποστολή