Αλλαγή ταμείου – Η αλλαγή στην VIACTIV είναι εύκολη.

Μπορείτε να ασφαλιστείτε σε μας αμέσως, όταν αναλάβετε μιαν απασχόληση για πρώτη φορά, αρχίσετε μιαν εκπαίδευση ή λήγει η οικογενειακή σας ασφάλιση. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ισχύει κατά βάση μια προθεσμία καταγγελίας δύο μηνών στο τέλος του μήνα, λαμβανομένης υπόψη μιας διάρκειας δέσμευσης 18 μηνών.

Μετά από μιαν καταγγελία πρέπει να εκδώσει το έως τώρα ταμείο μια βεβαίωση καταγγελίας εντός 14 ημερών. Αυτή την αποστέλλετε μαζί με τη συμπληρωμένη δήλωση εγγραφής στο VIACTIV. Από την πρώτη ημέρα της εγγραφής έχετε την πλήρη ασφαλιστική προστασία μας.

Στην VIACTIV όλη η οικογένεια είναι ασφαλισμένη με μία εισφορά.

Καθώς συνασφαλίζονται άνευ εισφοράς και οι σύζυγοι ή σύντροφοι, καθώς επίσης τα τέκνα – σε εξάρτηση από τα όρια ηλικίας και εισοδήματος. Συμπληρώστε λοιπόν το έντυπο αίτησης συγχρόνως και για παιδιά και συντρόφους!

Αλλάξτε τώρα!

Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής εδώ.

Θέλετε να συνασφαλίσετε όλη την οικογένεια; Τότε κατεβάστε την αίτηση για την οικογενειακή ασφάλιση.

μορφή: PDF . μέγεθος: 158 kB