Студенти

При записване в университета важи следното – без здравна осигуровка няма студентска карта. Ние ще Ви издадем много бързо нужното за този случай удостоверение. Вие трябва само да знаете кой вид осигуровка е подходящ за вас.

Семейната осиуровка
Студенти до 25 г. могат да продължат да се осигуряват при родителите си. Според случая този срок може да се удължи заради военна или алтернативна военна служба.

Допълнителен доход: студенти към семейната осигуровка могат да имат доход 385 евро, при записване като Mini-Job дори до 450 еврo. Ако доходът надвишава посочения, трябва да се сключи студентска или  доброволна осигуровка.

Студентската здравна осигуровка
Силно редуцираната вноска за студенстка здравна осигуровка е единна за цяла Германия   и съгласно закона е в сила от 25 до 30 годишна възраст (но макс. до края на 14-ти семестър). Но този срок също може да бъде удължен при извънредни случаи (напр. раждане на дете, болест, обгрижване на близък).

Допълнителен доход: по време на семестриалната ваканция студентът може да  работи, колкото желае – това не завишава месечните вноски за здравната осигуровка. По време на семестъра  осигурените студенти имат право да работят до 20 часа на седмица.

 • Краткосрочни помощни дейности са по начало без осигуряване.
 • Краткосрочна дейност означава дейност до 2 месеца, съотв. 50 работни дена в календарна година.
 • Също и при упражняване на няколко краткосрочни дейности, това е без осигурявка.

Работи, които се извършват най-вече по време на семестриалната ваканция, са общо взето без осигуровка в Здравното осигуряване, осигуровка „Обгрижване”, както и съгласно Правото на насърчаване на заетостта, дори да надвишават 20 часа на седмица.

При пенсионното осигуряване съществува осигурителна свобода, ако става въпрос за краткосрочна заетост.

Краткосрочната заетост  е ограничена най-много до 2 месеца или 50 работни дни за  календарна година.

Обхват на дейност до 2 месеца/ 50 работни дни 

 • Осигурителна свобода в:
 • Здравно осигуряване
 • Осигуровка „Обгрижване”
 • Пенсионно осигуряване
 • Право за насърчаване на заетостта 

Обхват на дейност над 2 месеца/ 50 работни дена: 

 • Освобождаване в:
 • Здравно осигуряване
 • Осигуровка „Обгрижване”
 • Право на насърчаване на заетостта
 • Задължително осигуряване в:
 • Пенсионното осигуряване

Постоянната студентска заетост е освободена от вноски в Здравното осигуряване, осигуровка „Обгрижване” и съгласно Правото на насърчаване на заетостта, когато обучението е на преден план, което означава, че за страничната дейност не трябва да се изразходва повече от 20 часа седмично.

При Пенсионното осигуряване съществува осигурителна свобода, когато месечното трудово възнаграждение не надвишава максимално 450,00 евро.

Странични дейности до 20 часа на седмица

При месечен доход до 450,00 €:

 • Осигурителна свобода в:
 • Здравно осигуряване
 • Осигуровка „Обгрижване”
 • Пенсионно осигуряване
 • Право на насърчаване на заетостта

При месечен доход над 450,01 €:

 • Осигурителна свобода в:
 • Здравно осигуряване
 • Осигуровка „Обгрижване”
 • Право на насърчаване на заетостта
 • ·     Задължителна осигуряване в:
 • ·     Пенсионното осигуряване

Странична работа с повече от 20 часа седмично

При месечни доходи до 450,00

 • Осигурителна свобода в:
 • Здравно осигуряване
 • Осигуровка „Обгрижване”
 • Пенсионно осигуряване
 • Право на насърчаване на заетостта

При месечни доходи над 450,01 €:

 • Задължително осигуряване в:
 • Здравно осигуряване
 • Осигуровка „Обгрижване”
 • Пенсионно осигуряване

Право 

Първият семестър наближава и Вие сте малко или абсолютно неориентиран/а. Треперят Ви коленете. Ще има ли нападки от старите студенти? Дали професорите са лоши и вулгарни? Къде са тоалетните? Тук ще откриете списък за начинаещи студенти. Постепенно ще намерите отново здрава почва под краката си. Най-после ще можете пак да се смеете. Всичко ще се оправи.

 • Записване в специализирано висше учебно заведение (начало на семестъра – 1-ви март или 1-ви септември) или университет (начало на семестъра – 1-ви април или 1-ви октомври). Внимание! Ще Ви е нужно удостоверение за здравна осигуровка от Вашата VIACTIV.
 • Предаване на удостоверението за осигурителния статус на отговорната BAföG-служба.
 • Подаване на заявление за освобождаване от GEZ-такса
 • Ползване на специални оферти за студенти в обществения транспорт 
 • Предаване на семестриалното удостоверение във Вашата VIACTIV
 • Подсигуряване с данни за вход и карти за библиотеки и мрежата на университета
 • При заетост на студент изискване на удостоверение за членство от здравната каса за представяне на работодателя
 • Осведомяване за важни срокове
 • Осигуряване на учебен/лекционен план
 • Съставяне на седмична програма
 • Записване за съответните лекции