Първо работно място или смяна на работата

Първо работно място

Още в началото на трудовите Ви отношения срещу възнаграждение трябва да си направите осигуровка. При това можете да избирате между държавното и частното здравно осигуряване.
При държавното осигуряване вноската се изчислява според дохода и има единна вноска от 15,5 % (доброволни членове без право на болнични обезщетения – 14,9 %). 
Освен това семейството е осигурено безплатно заедно с Вас (в случай, че условията са изпълнени) и Вие не трябва да плащате добавки за риск, както и да правите предварителни плащания.
При започване на работа веднага можете да станете член при нас. Съобщете на Вашия работодател здравната каса, която сте избрали.

Смяна на работа

При смяна на работа осигуреният остава принципно в старата си здравно-осигурително каса, освен ако не е прекратил членството си при спазен обвързващ срок от 18 месеца.
При започване на новата работа осигуреното лице представя на работодателя си удостоверение за членство от здравната си каса. Ако това не стане в рамките на 2 седмици след започването на работа, работодателят трябва да регистрира назначеното лице към здравната каса, където той е членувал до последно.

Солидарен принцип

Вноската в държавните здравно-осигурителни каси се определя на принципа на солидарността. Това означава, че вноската се определя съгласно платежоспособността на осигурения и той плаща определен процент от брутния си доход. Осигуреният получава всички необходими медицински услуги, независимо от това в какъв размер е заплащаната от него вноска (Принципът „Един за всички, всички за един“).