Пенсионери

За пенсионери има особено регулирана задължителна осигуровка – здравна осигуровка  за пенсионери (KVdR). Около 9,35 милиона пенсионери се числят към нея, това са почти 90 % от всички пенсионери. Още 570 000 пенсионери са доброволно или частно осигурени. Но въпреки това още 720 000 пенсионери не членуват нито в държавното, нито в частното здравно осигуряване. Как стоят нещата с тях?

Пенсионери със задължителна осигуровка или доброволна осигуровка?

След подаване на заявление за пенсия изниква въпросът как ще се осигурявате сега, съотв. как ще бъдете осигурен/а по-късно като пенсионер. Важно е да се знае, че за здравното осигуряване и за осигуровката „Обгрижване” се прави разлика между задължително и доброволно осигурени пенсионери.

За да бъдете приети в здравната осигуровка за пенсионери (KVdR), трябва да имате определен предосигурителен период.

Това означава, че през втората половина на Вашия трудов стаж до подаването на заявление за пенсия трябва да сте били до 90 % член на една от държавните здравни каси. При това няма ниакво значение, дали сте били самостоятелно осигурен/а или сте участвали в семейната осигуровка.  Осигурителните периоди при предишни носители на социалното осигуряване в новите федерални провинции също се причисляват.

Ако продължително време не сте били член в държавна здравно-осигурителна каса, Вие не отговаряте на условията за KVdR. Но като пенсионер можете да се осигурите при нас доброволно при изпълнен предосигурителен период. Но има и други причини, поради които евентуално не може да се влезе в KVdR:

  • Вие продължавате да работите въпреки отпусканата Ви пенсия и чрез дейността си имате задължителна осигуровка.
  • Вие упражнявате самостоятелна дейност като основно занятие.
  • Вие сте държавен служител.
  • Вие сте се освободили от Здравната осигуровка за пенсионери в рамките на 3 месеца след началото на задължителната осигуровка.

Ако вече сте наш член, впишете в заявлението си за пенсия VIACTIV. Всичко нататък става автоматично и по обичайния начин – половината от установената вноска се поема от Вас, а другата половина от носителя на пенсионната осигуровка. Вашата част от вноската се удържа директно и се превежда при нас.

Ако вече получавате пенсия, можете, разбира се, да членувате и при нас