Доброволна осигуровка

Предимствата на доброволната държавна здравна осигуровка:

  • Вашата вноска се изчислява според Вашите доходи;
  • Вашите възраст и пол не играят никаква роля;
  • Вашето семейство е безплатно осигурено към Вас, стига близките Ви да нямат собствени приходи;
  • Осигурителна защита от началото на членството;
  • Добавки за риск или отпадане на услуги? Не и при нас;
  • удобно разплащане с Вашата чип-карта – не е необходимо предварително заплащане;
  • изгодна осигурителна защита – също и като пенсионер!

Доброволната здравна осигуровка се избира от този,

  • за когото редовната задължителна осигуровка не е подходяща;
  • който е отпаднал от семейната осигуровка;

който е спазил определения предосигурителен период при някоя държавна здравно

За да можете да си направите доброволна осигуровка, трябва да бъдат изпълнени определени условия:

Ако през последните дванадесет месеца сте били член на държавна здравно-осигурителна каса без прекъсване, Вие сте изпълнили тази предпоставка.
Вие не можете да докажете тази година? В такива случаи има изключение от правилата – ако през последните пет години сте членували поне две години в някоя държавна здравно-осигурителна каса, можете да сключите доброволна осигуровка при нас.

Друго условие да сключите доброволна осигуровка с нас, VIACTIV, е да сте прекратили отношенията си с предишната си здравна каса по законоустановения ред. Законовият срок за прекратяване на членството е два календарни месеца към края на месеца.

Ако приключите например Вашата дейност, подлежаща на задължително осигуряване, и желаете след това да сключите доброволна осигуровка, трябва да подадете заявлението за доброволна осигуровка в рамките на три месеца след приключване на задължителната Ви осигуровка. Ако този срок е изтекъл, за съжаление не можете повече да се осигурявате доброволно. Както и при никоя друга държавна здравно-осигурителна каса.

Вашата доброволна осигуровка започва непосредствено след предходната. Прекъсване не се получава. Така че Вие сте добре осигурен/а по всяко време и ако нещо се случи, имате право да ползвате всички услуги на VIACTIV.