Безработни

Дори и в момента да сте безработен/а и получавате обезщетение за безработица или издръжка, при нас Вие сте добре осигурен/а.

Ако получавате обезщетение за безработица ALG I, Вие стe осигурен/а чрез Федералната агенция по труда, докато получателите на обезщетение за безработица ALG II са осигурени чрез Jobcenter, съотв. от Трудовата общност. Те поемат вноските за здравна и обгрижваща осигуровка. Важно е записването да е станало в съответствие с правилата.
Вие имате право на всички услуги, при което обаче трябва да се прави разлика между получателите на ALG I и ALG II: получател на ALG I има право на обезщетение по болест, докато получателят на ALG II няма такова право (намалена вноска в KV 14,9 % ).

Отново имам работа. Какво става с членството ми?

Агенцията по труда автоматично прекратява членството Ви при нас.

Трябва да представите на новия си работодател удостоверение за членство, за да може той отново да Ви регистрира при нас. За това е достатъчно едно Ваше телефонно обаждане при нас, при което да ни кажете кога и при кой работодател започвате работа.

Всичко останало е наша грижа и ние изпращаме удостоверението за членство директно на новия Ви работодател!