Вашата снимка за електронната здравна карта

Предоставили ли сте вече снимката си за електронна здравна карта? Разполагате с различни възможности за това:  

  • Изпратете снимката направо по интернет
  • Посетете нашия eKiosk в обслужващите ни центрове в Бохум, Рюселсхайм или Любек.
  • Изпратете ни снимката си по пощата<strong"> - моля не забравяйте да напишете на снимката  името си, здравноосигурителния си номер и датата си на раждане.  

Ние изпращаме съобщение на всички клиенти, от които до момента не сме получили снимка. Ако напомнящата ни поща съвпадне по време с предаването на снимката, няма нужда от реакция от Ваша страна.

Вашата снимка е търсена!

За издаване на новата електронна карта касата се нуждае от фотографията на всеки осигурен, на която той е разпознаваем без всякакво съмнение. Това предотвратява злоупотреба при загуба на картата чрез неоправомощени трети лица.

Здравна карта без снимка получават само деца под 15 годишна възраст  и осигурени, които нямат възможност да си направят снимка (напр. заради инвалидност). За да сте сигурен/а,  че снимката Ви може да се приложи на новата карта безпроблемно, тя трябва, аналогично на паспортните снимки, да отговаря на следните изисквания:

Формат вертикален формат, без рамки и закръглени ъгли (35 x 45 mm)
височината на лицето отговаря на 70 до 80 % на снимката (32 до 36 mm)
лицето е точно в центъра
Цвят черно/бяла или цветна
Качество фокусирана, ясна и контрастна
снимката няма прегъвки и замърсявания
Осветяване равномерно, без рефлектиране, сенки или червени очи
Фон неутрален, едноцветен и с ясен контраст спрямо лицето и косата, не се виждат други лица или предмети
Композиция фронтална (не в профил)
Израз на лицето неутрален; поглед в камерата
Очи отворени и напълно видими
Лица с очила ръбът или рамките на очилата не трябва да закриват очите, очите трябва да са ясно видими (без рефлектиране на стъклата, без оцветени стъкла или слънчеви очила)
Покритие на главата Покритие на главата по принцип не се разрешава. Изключение се прави за членове на религиозни общности и духовни ордени, които според религията си не могат да се показват без покритие на главата в обществеността. При тези случаи трябва да се спазва следното: лицето трябва да се вижда от брадата до челото, не трябва да се образуват сенки по лицето.

За ясна идентификация новата Ви здравно-осигурителна карта ще съдържа Вашата снимка на предната страна. Законовото право за това се съдържа в § 291 SGB V. За изготвянето на картата е необходимо  BKK vor Ort  да запамети в дигитализиран формат снимката Ви. Вашите дигитализирани фотоданни служат изключително за изготвяне на електронната карта и се архивират за срока на осигуровката плюс 3 месеца. Връщане на снимката след преработката за съжаление не е възможно.

Как мога да предам снимката си?

Има няколко възможности да ни предадете снимката си:

Имате ли Вие, Ваши приятели или познати дигитална камера? Tогава ни изпратете снимката си в дигитален формат. На интернет страницата ни сме създали безплатна Online-Foto поща за Вас. Тук се влиза в Online-Fotoversand.

За регистрирането са необходими само здравно-осигурителният Ви номер, номера на здравно-осигурителната каса и датата Ви на раждане. Просто кликнете на Online-Fotoversand и качете снимката.

eKiosk (е-пункт)

В нашите офиси в Бохум (Универзитетсщрасе), Любек и Рюселсхайм имате на разположение т. нар. "eKiosk"(е-пункт). Там нашите осигурени могат да си направят снимки за електронната си здравна карта (eGK). 

Единственото, което трябва да носите, е досегашната Ви здравно-осигурителна карта. Обслужването е лесно и се предлага на нашите клиенти по избор на немски, английски, гръцки или турски. И тази услуга е безплатна за нашите осигурени!