Това може eGK

Вашата електронна здравна карта е персонализирана идентификационна карта за ползване на услугите на Държавната здравна каса (GKV). Картата е снабдена с чип, който дава възможност за запаметяване, четене или променяне на данни. На картата eGK от 1-во поколение са запаметени Вашите административни данни (задължителни) – име, дата на раждане, пол и адрес. Освен това се запаметяват данните относно Вашата здравна осигуровка, както и номера на здравната осигуровка и статусът на осигуровката.

Вие сами определяте, кои данни освен задължителните да се запаметят. (доброволни данни: данни за спешни случаи и епикриза)

Поглед в бъдещето на eGK

На втори етап ще бъде изградена Online-връзка на електронната карта – вероятно през 2016 г. Тогава 2-рото поколение eGK ще може посредством микропроцесорен чип  да обработва данните и информацията като един миникомпютър. Едва с Online-връзката картата eGK ще постигне пълните си функционални възможности

Към тях се числят: електронна рецепта, документация за лекарствени средства, електронен пациентски картон, включително диагнозите, данни за изследвания, рентгенови снимки и резултати от лабораторни изследвания, както и разпореждания на пациента или съгласие за донорство на органи. 

С прилагането на картата eGK в Online система ще има необходимост от ПИН-код. Ще получите навреме от нас личния си ПИН-код преди въвеждането на Online-системата.

Никой не може да получи без Ваше съгласие достъп до доброволни данни в електронната Ви карта. Защитата на личните Ви данни има най-висок приоритет!