Зъболекар и изкуствени зъби

Вие имате свободен избор на стоматолог, работещ със здравната каса. Ние поемаме част от разходите за изкуствени зъби със законово установеното доплащане за регулярно подсигуряване с изкуствени зъби. Превишаващите тази стойност разходи (например за висококачествени керамични корони) се поемат от Вас.

Паричната помощ, която ние отпускаме, се увеличава с 20 %, ако през последните 5 години сте ходили редовно веднъж годишно на профилактичен преглед (деца и юноши под 18 г. на шест месеца). Тя нараства с още 10 %  (общо 30 %), ако можете да докажете профилактика 10 години без прекъсване.

При определени лица, например при студенти, получаващи BAföG-срества, и при случаи с ниски доходи VIACTIV Ви помага – ние поемаме разходите в размер на двойната стойност на законово установената добавка за изкуствени зъби.